Visievorming e-health – De-Bruggen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Visievorming e-health – De-Bruggen

De-Bruggen is een zorgorganisatie binnen de WLZ en de WMO, die begeleiding biedt aan mensen met verschillende hulpvragen. De-Bruggen heeft expertise in begeleiding bij verslaving, verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met psychische problemen zoals autisme, persoonlijkheidsproblemen, depressie en psychosegevoeligheid. De-Bruggen heeft de regio centrumgemeente Assen, centrumgemeente Groningen en gemeente Midden-Groningen als werkgebied.

De-Bruggen levert zorg met de volgende visie:

  • Het bekijken van de cliënt als individu.
    Hierbij staat de individuele hulpvraag centraal.
  • Het inspelen op de wens van de maatschappij en cliënt.
    Hierbij staat de cliënt als individu altijd centraal. Deze menselijke benadering die zich kenmerkt door betrokkenheid, aanwezigheid en contact maakt dat de cliënt zich gesteund en gehoord voelt.
  • Door het inzetten van e-health, individuen ondersteunen om langer thuis te kunnen blijven wonen.
  • Het werken aan nieuwe vormen van zorg, waarin mensen met een complexe hulpvraag of chronische aandoening weer/langer zelfstandig thuis kunnen wonen en niet langer binnen een traditionele beschermd wonen omgeving zorg ontvangen. Dit moet geborgd worden door inzet van slimme e-health.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.