Visievorming e-health – Frankeland | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Visievorming e-health – Frankeland

De Frankelandgroep biedt senioren in de gemeenten Schiedam en Vlaardingen een uitgebreid aanbod aan zorg en welzijn. Intramuraal, op een van de vijf zorglocaties, of thuis via de eigen thuiszorg; Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (TOF). De TOF biedt wijkverpleging, ondersteuning bij het huishouden en begeleiding. Zorg Thuis wordt geboden aan zelfstandig wonende senioren in Schiedam en Vlaardingen.

De landelijke en regionale ontwikkelingen maken dat de Frankelandgroep haar zorg anders zal moeten gaan organiseren en dat men op een vernieuwende manier moeten gaan kijken naar haar eigen (zorg)processen. Frankenlandgroep wil daarom bewuster gaan inzetten op innovatie. Belangrijk onderdeel hiervan is het borgen en opschalen van de inzet van e-health binnen haar zorg- en dienstverlening (zowel intramuraal als extramuraal).

Om innovatie en de inzet van e-health een structurele plek binnen de organisatie te geven, is het formuleren van een overkoepelende visie over de inzet van innovatie en e-health binnen de organisatie een essentieel startpunt.

Het doel is te komen tot een breed gedragen visie en toetsingskader op het gebied van innovatie en de inzet van ICT en e-health, die kan dienen als leidraad om richting te geven aan het vormgeven van toekomstbestendige zorg- en dienstverlening binnen de Frankelandgroep.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.