Visievorming e-health – Home Instead | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Visievorming e-health – Home Instead

Home Instead Thuisservice Zeist-Amersfoort wil graag door middel van een actie-onderzoek een visie ontwikkelen op het inzetten van beeldzorg als nieuwe digitale vorm van individuele begeleiding aan ouderen.

De centrale onderzoeksvraag is: hoe kan digitale individuele begeleiding (beeldzorg) bijdragen aan het welzijn van ouderen en betekenisvolle mantelzorgondersteuning zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in de vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen?

Sub vragen die Home Instead daarbij in ieder geval heeft:

  • Voor welke klantbehoeften is digitale individuele begeleiding een oplossing?
  • Welke digitale mantelzorgondersteuning is betekenisvol?
  • Welke (gedrags)verandering vraagt digitale begeleiding van klant en medewerkers?
  • Wat is er nodig voor verdere opschaling/structurele inbedding van digitale begeleiding?
Het actie-onderzoek bestaat uit 4 fasen:
  1. Oriëntatie en inzicht (waaronder trainingen aan het Supportteam en medewerkers).
  2. Werven en proberen (op zoek naar passende klantbehoeften en vertrouwd raken met techniek).
  3. Doen en leren (ervaren, evalueren en leren wat goed en minder goed werkt).
  4. Conclusies en vervolgstappen (formuleren visie en vervolgstappen, delen kennis in netwerken).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.