Visievorming e-health – KleinGeluk | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Visievorming e-health – KleinGeluk

KleinGeluk is een ouderenzorgorganisatie met als werkgebied Apeldoorn. Hierbij verleent KleinGeluk intramurale- en extramurale zorg.

In 2023 heeft KleinGeluk technologie en innovatie als een van de drie belangrijkste pijlers op de agenda staan. Het thema maakt onderdeel uit van de strategie voor de komende jaren. Toepassing van e-health in de wijkverpleging wordt gezien als cruciaal om effectief, efficient en daarmee toekomstproof thuiszorg in Apeldoorn te kunnen blijven bieden.

Vanuit de strategie kent innovatie drie doelstellingen:

  • Verhogen van eigen regie van clienten,
  • Verhogen van kwaliteit van leven van cliënten en
  • Eenvoudiger en doelmatiger werken door de medewerkers.
Wat betekent dit voor de wijkverpleging?
KleinGeluk wil starten vanuit een gedragen en doordachte visievorming op dit onderwerp. Stap 1 die wordt gezet is het vormgeven van een intern innovatieteam. Dit innovatieteam krijgt de tijd om zich te verdiepen in e-health en de algemene strategie te vertalen naar een concrete visie rond e-health in de wijkverpleging.
Daarbij kijkt KleinGeluk nadrukkelijk ook naar buiten, naar ervarinsverhalen van andere organisaties, naar bewezen effectieve vormen van e-health. KleinGeluk positioneert zich als smart follower op dit thema. KleinGeluk kijkt dus naar bewezen effectieve oplossingen in de markt die aansluiten bij haar visie en manier van werken. Dus dit is de uitgelezen kans om zich hierin te verdiepen, dit als innovatieteam verder uit te werken voor KleinGeluk en uiteindelijk ook te implementeren. Dit alles in nauwe samenwerking met haar inkoper van zorg.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.