Visievorming e-health – Leger des Heils | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Visievorming e-health – Leger des Heils

Het Leger des Heils is een zorgorganisatie met een landelijk zorggebied.
Deze specifieke aanvraag richt zich primair op zorggebied Midden-Nederland. In deze regio staat het Leger des Heils voor zowel landelijke als eigen opgaven.

Een tweetal categorieën springt eruit:

  • Het blijven bieden van hoogwaardige, complexe en specialistische zorg aan cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag;
  • Een tekort aan capabele medewerkers om kwalitatief aan de huidige en toekomstige zorgvraag te kunnen blijven voldoen.

Het Leger des Heils levert diverse vormen van zorg: extramurale en intramurale zorg voor een breed scala aan doelgroepen. Het zorgaanbod van het Leger des Heils wordt ook uitgebreid met nieuwe vormen zoals "gewoon thuis", een nieuwe en alternatieve vorm van beschermd wonen met voornamelijk ambulante begeleiding. Deze nieuwe vorm van zorg en hulpverlening, zodat er meer cliënten zelfstandig thuis kunnen (blijven) wonen. Hierop duurzaam inzetten in de context van een krapper wordende arbeidsmarkt en teruglopende vergoedingen, vraagt om de inzet van een veelvoud aan e-health toepassingen. Binnen dit traject werkt het Leger des Heils aan het ontwikkelen van een gedragen visie op het gebied van e-health. Dit moet het mogelijk maken om de hoogwaardige zorg die het Leger des Heils eigen is, op eenzelfde en warme wijze aan te bieden binnen de groeiende groep extramurale cliënten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.