Visievorming e-health – Mediant GGZ | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Visievorming e-health – Mediant GGZ

Mediant is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Midden- en Oost-Twente, die hulp, advies en begeleiding biedt aan mensen met psychische en psychiatrische problemen.

Mediant zet al verschillende stappen in de ontwikkeling van een brede strategische visie op digitalisering. In de afgelopen maanden en het begin van 2023 vinden er gesprekken plaats met allerlei medewerkers en leden van de cliëntenraad. De huidige stand van zaken, kansen en behoeften rondom de inzet van digitale innovatie en e-health worden op deze wijze in kaart gebracht. Dit levert de benodigde informatie voor de sessies waarin de visie nader zal worden gevormd. Het meerjarenbeleidsplan en de strategische visie zijn leidend voor de visie op digitale innovatie en e-health. In een projectgroep, met een afvaardiging van de medewerkers en de cliëntpopulatie, zal aan de hand van methodische sessies de inhoud van de visie worden opgeleverd. Vervolgens zal dit in samenwerking met de projectgroep en communicatie worden geschreven. De visie zal worden gepresenteerd en besproken met het MT, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Bij akkoord zal dit de leidraad zijn voor de komende vijf jaar en de onderlegger voor het meerjarenplan digitale innovatie en e-health. Ook dit plan zal worden geschreven met de werkgroep in een aantal sessies. De uitvoering van het plan zal zijn van 2023 tot 2028.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.