Visievorming e-health – Ondersteuning bij medicatieverstrekking aan huis | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Visievorming e-health – Ondersteuning bij medicatieverstrekking aan huis

De poliklinische apotheek in het Elkerliek Ziekenhuis levert medicatie aan patiënten thuis, onder wie veel ouderen en laaggeletterden. Ze werkt nauw samen met de regionale thuiszorgorganisaties.

Opgaven in de regio zijn onder meer het personeelstekort aan wijkverpleegkundigen, de groeiende zorgvraag en de zorg die onbetaalbaar dreigt te worden.

De doelstelling met e-health is drieledig:

  • de werkdruk van de wijkverpleegkundigen verminderen;
  • patiënten en mantelzorgers zelf een actieve rol geven op het gebied van medicijn gerelateerde problemen en hun zelfredzaamheid bevorderen;
  • de betaalbaarheid van de zorg borgen.

De apotheek maakt nog nauwelijks gebruik van e-health en wil een visie ontwikkelen op de toepassing van e-health bij een specifiek probleem: het beantwoorden van vragen over medicijnen van de wijkverpleging. Omdat veel vragen standaard zijn, zou het mogelijk moeten zijn deze te automatiseren. Andere vragen kunnen nu niet worden beantwoord, omdat er niet ter plaatse  kan worden meegekeken met de thuiszorg. Meekijken via digitale hulpmiddelen zou dan een oplossing kunnen zijn.

Ook bij mantelzorgers of patiënten zelf, met infuuszorg of andere medicatie, spelen dit soort vragen. Door e-health in te zetten, verwacht het Elkerliek dat verpleegkundigen en mogelijk ook de patiënten de antwoorden op hun vragen over hun medicatie kunnen opzoeken, zonder dat er hulp nodig is. De verpleegkundigen kunnen dan weer andere patiënten helpen, die het niet zelfstandig kunnen. Als bijkomend voordeel zal er een veiliger medicatiegebruik ontstaan doordat er 24/7 toegankelijke informatie wordt geboden, waarbij patiënt en wijkverpleegkundige goed geïnformeerd zijn over de medicatie en de bijbehorende pomp.

Kort samengevat: van contactmoment naar communicatiecontinuüm.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.