Visievorming e-health – Oosterlengte | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Visievorming e-health – Oosterlengte

Oosterlengte biedt verzorging, (specialistische)verpleging en begeleiding aan circa 980 cliënten binnen de ZVW, WLZ en met een PGB indicatie in de provincie Groningen.

Oosterlengte ziet e-health als één van de middelen zien om de zorg in de toekomst toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar te houden. In 2023 wil Oosterlengte de eerste stappen nemen in de inzet van e-health tijdens de zorgverlening. Hierbij wordt gewerkt vanuit het principe "digitaal, tenzij".

Om effectief te kunnen innoveren, is het van belang om vanuit innovatie te denken en te organiseren. Dit vraagt om een heldere en breed gedragen visie op de inzet van e-health en andere technologische hulpmiddelen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.