Visievorming e-health – Roessingh | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Visievorming e-health – Roessingh

Roessingh maakt reeds enkele jaren gebruik van een online revalidatieportaal genaamd Telerevalidatie. Met dit portaal kunnen patiënten zelfstandig thuis (onderdelen van) hun revalidatiebehandeling uitvoeren. Ook voorziet het portaal in de mogelijkheid tot het verstrekken van informatie, het afnemen van vragenlijsten en het versturen van berichten. De mate van inzet van het portaal in de behandelingen verschilt momenteel nog per diagnosegroep.

Roessingh heeft de ambitie om het gebruik van telerevalidatie bij alle diagnosegroepen maximaal in te zetten. Veel van deze diagnosegroepen betreffen kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Ook heeft Roessingh de ambitie om telerevalidatie te integreren met derde- en eerstelijns-revalidatiezorg. Om deze ambitie te bereiken is samenwerking nodig; interne samenwerking en met externe partijen. De realisatie van beide ambities is een enorme uitdaging.

Roessingh wil een grote stap zetten en versnelling aanbrengen in de opschaling en wijdverspreide inzet van Telerevalidatie.
Doelstelling:

  • Een visie vormen op de verdere opschaling en borging van de inzet van Telerevalidatie voor chronisch zieken en kwetsbare ouderen binnen en buiten Roessingh. En hiervoor een samenwerkingsverband opzetten.
  • Een visie vormen voor het realiseren van een structurele bekostiging van digitale behandelingen. Samenwerking met zorgverzekeraars is hierin cruciaal.
  • De mogelijkheid onderzoeken om met samenwerkingspartners tot een grote SET-aanvraag te komen om de geformuleerde ambities mede te verwezenlijken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.