Visievorming e-health – Surplus Zorg | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Visievorming e-health – Surplus Zorg

Surplus biedt een compleet aanbod op het gebied van woonzorg, thuiszorg, behandeling en welzijn in de regio Breda. Hierbij staan de eigen kracht en de eigen mogelijkheden van de klant centraal.

Voor het tot stand brengen van een regionaal gedragen visie, ambitie en actieplan op e-health doorlopen Surplus, Amarant, Avans Hogeschool, gemeente Breda, Nieuwe Veste, Thebe en Zorg voor elkaar Breda de eerste drie fasen van het Creative Problem Solving (CPS)-model, namelijk: Clarify, Ideate and Develope. Alle fasen zijn opgebouwd uit een aantal activiteiten en worden in co-creatie met de samenwerkende partijen uitgevoerd. In de fase Clarify (exploring the challenges) wordt met behulp van een stakeholdersmap een analyse gemaakt van de benodigde kernpartners en wordt een sessie georganiseerd, waarin een uniforme definitie van e-health wordt vastgesteld en de gezamenlijke uitdagingen worden verhelderd.

Door het gebruik van diverse tools (visie canvas en 5 x "waarom") wordt een regionaal gedragen visie en ambitie ontwikkeld met betrekking tot e-health in relatie tot de regionale opgave. Ook wordt stilgestaan bij hetgeen de samenwerkende organisaties gaat helpen en/of belemmeren bij het uitdragen en realiseren van de visie. De fase Ideate (generate ideas) bestaat uit het bepalen van de "waarde" en "voorwaarden" vanuit diverse perspectieven. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van het Waarde Propositie Canvas Model. Tenslotte wordt in de fase Develope (prepare for action) een actieplan opgesteld als voorbereiding op de realisatie van de gezamenlijk vastgestelde visie en ambitie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.