Visievorming e-health – SVRZ | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Visievorming e-health – SVRZ

Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) is een grote zorgorganisatie in Zeeland. SVRZ biedt alle vormen van ouderenzorg: van verpleeghuiszorg tot dagbehandeling en van revalidatie tot zorg thuis.

Doel:

Onderzoeken in welke mate uitbreiding van kennis van e-health bijdraagt aan de acceptatie van e-health bij de zorgmedewerkers van SVRZ.

SVRZ heeft al een wat bredere visie op inzet van e-health en innovatie ontwikkeld, waarbij één van de pijlers is dat medewerkers ondersteund en ontzorg moeten worden bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

SVRZ wil samen met de professionals tot een gedragen visie op de kennis en toepassing van e-health komen, door hen er actief bij te betrekken.

Het doel van SVRZ is om inzicht te krijgen in de effectiviteit en de ervaren meerwaarde van de diverse e-health toepassingen, om daarmee de acceptatiegraad van professionals voor inzet van e-health toepassingen te verhogen. SVRZ wil dit gaan doen door het gebruik van o.a. bestaande learnings van hulpmiddelen te vergroten en zo de kennis van producten te verbeteren en opgehaalde ervaringen te bundelen. Daarnaast wil SVRZ haar zorgprofessionals tegemoetkomen door enerzijds een overzicht aan te bieden van de beschikbare e-health toepassingen en anderzijds inzicht te geven in de inzetbaarheid, effectiviteit en ervaren meerwaarde van de diverse toepassingen. Door inzet van e-health toepassingen kan SVRZ tegemoetkomen aan de veranderopgave om ook in de toekomst kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren. Het ontwikkelen van de visie op toepasbaarheid van e-health is een eerste stap.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.