Visievorming e-health – Technologie Iriz | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Visievorming e-health – Technologie Iriz

Iriz Thuiszorg levert zorg in twee regio’s in Zeeland, namelijk Bevelanden en Walcheren.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat 12% meer cliënten kan worden geholpen, dankzij de inzet van technologie van MobileCare, die zorg op afstand mogelijk maakt. Daarnaast draagt virtuele thuiszorg bij aan de eigen regie van de cliënt over het eigen leven, waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Een goede implementatie van de technologie is nodig om deze doelstellingen te behalen. Dit is echter een forse cultuuromslag voor het zorgpersoneel. Om tot een gedragen gezamenlijke visie te komen hoe de technologie kan worden ingezet bij haar cliënten, onderneemt Iriz Thuiszorg de volgende stappen:

  • Analyse op de huidige inzet van technologie. Daarin wordt onderzocht wat de kansen en uitdagingen zijn, met behulp van een SWOT analyse.
  • Vervolgens werkt Iriz Thuiszorg concreet aan visievorming in verschillende bijeenkomsten met medewerkers. Daarbij wordt nadrukkelijk de mening van haar cliënten/mantelzorgers meegenomen.
  • Vervolgens wordt er een visiestuk opgesteld met een goed communicatieplan, zodat het helpt in het vormen van draagvlak en uiteindelijk leidt tot kennisbevordering en borging van de technologie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.