Visievorming e-health – Vanboeijen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Visievorming e-health – Vanboeijen

Vanboeijen is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking die zich richt op de regio Drenthe/Noord-Nederland, onder het motto Goed leven - Mooi werk - Met elkaar.

In deze regio staat Vanboeijen voor zowel regionale als eigen opgaven. Deze opgaven kunnen grofweg worden onderverdeeld in twee categorieën:

  • Enerzijds het blijven bieden van hoogwaardige, complexe en specialistische zorg aan cliënten met een verstandelijke beperking en een intensieve ondersteuningsvraag;
    Anderzijds een tekort aan capabele medewerkers om aan de huidige en toekomstige zorgvraag te kunnen voldoen.

Ook ziet Vanboeijen de kansen en uitdagingen van deze visie op zorg binnen het extramurale zorgaanbod.

Vanboeijen levert diverse vormen van zorg: extramurale zorg, intramurale zorg, poliklinische (para)medische zorg en tandheelkundige zorg en ambulante zorg. Deze zorg wordt geleverd door medewerkers van Vanboeijen in samenwerking met diverse partners in de regio. In de toekomst wil Vanboeijen samen met deze partners een netwerk vormen voor kwetsbare mensen, waarbij cliënten de begeleiding en verzorging krijgen die ze nodig hebben op een manier die aansluit bij hun wensen en behoeften en waardoor een deel van de cliënten langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.