Visievorming e-health – Viattence | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Visievorming e-health – Viattence

Viattence levert zorg aan ruim 350 thuiswonende cliënten in Epe, Heerde, Vaassen en Wezep. Daarnaast wonen nog 380 cliënten intramuraal op een locatie van Viattence.

De noodzaak van de inzet van zorgtechnologie is bekend in de organisatie. De urgentie wordt gevoeld. Op verschillende plekken in de organisatie wordt al gebruik gemaakt van zorgtechnologie. In 2020 is een visiedocument e-health in de wijkverpleging geschreven door Viattence. De beschreven visie wordt nog niet doorleefd binnen de organisatie, en is op de achtergrond geraakt. Bovendien is de visie nog niet vertaald naar een strategie die concreet genoeg is om medewerkers van Viattence handvatten te geven voor de integratie van zorgtechnologie in hun dagelijkse werkzaamheden. De inzet van zorgtechnologie en e-health is daardoor momenteel versnipperd. Viattence wil technologische oplossingen die passen bij de hulpvragen van haar cliënten een structurele en geïntegreerde plek in haar zorg- en dienstverlening geven.

Door aan de slag te gaan met het ophalen, verduidelijken en bijstellen van de visie en deze vervolgens te vertalen naar een strategie, inclusief de invulling van rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie, verwacht Viattence dat toekomstig te implementeren technologieën beter beklijven, en als vanzelfsprekend worden gezien.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.