Visievorming e-health – Wijkzorg Comfort | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Visievorming e-health – Wijkzorg Comfort

Doel:

Het inzetten van de Slimotheek ten behoeve van WMO-cliënten in gemeente Groningen.

Thuiszorg Comfort wil een visie vormen over hoe WMO-cliënten kennis kunnen nemen van e-health toepassingen vanuit de Slimotheek, hoe te bepalen welke e-health producten waarde toevoegen en hoe het gebruik ervan kan worden ingebed in het reguliere zorgproces, waarbij uitkomsten standaard worden gemonitord. Thuiszorg Comfort meent dat tijdige inzet het leven gemakkelijker maakt, de zelfredzaamheid bevordert en de zorgvraag doet afnemen.

Thuiszorg Comfort wil een visie vormen over hoe WMO-cliënten kennis kunnen nemen van e-health toepassingen vanuit de Slimotheek, hoe te bepalen welke e-health producten waarde toevoegen en hoe het gebruik ervan kan worden ingebed in het reguliere zorgproces, waarbij uitkomsten standaard worden gemonitord. Thuiszorg Comfort meent dat tijdige inzet het leven gemakkelijker maakt, de zelfredzaamheid bevordert en de zorgvraag doet afnemen.
Door de mogelijke inzet een integraal onderdeel te maken van het reguliere zorgproces binnen de WMO kan iedere cliënt hiervan profiteren, terwijl dit nu op incidentele grondslag het geval is.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.