Visievorming e-health – Zonnehuisgroep | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Visievorming e-health – Zonnehuisgroep

Zonnehuis Thuis biedt verzorging, verpleging en begeleiding aan circa 600 cliënten binnen de ZVW, WLZ of met een PGB indicatie in de provincie Groningen.

De komende jaren zal de complexiteit, intensiteit en het volume van de zorgverlening toenemen. De cliënten van Zonnehuis Thuis worden steeds ouder, wonen langer thuis en het aantal cliënten met (meerdere) chronische aandoeningen stijgt. Met de krappe arbeidsmarkt wordt deze toename in (de complexiteit van) zorg door Zonnehuis Thuis geleverd met hetzelfde aantal medewerkers.

Grote veranderingen zijn nodig om te waarborgen dat er op lange termijn voldoende toegankelijke zorg van goede kwaliteit en tegen een redelijke prijs beschikbaar is voor haar cliënten. Binnen de wijkverpleging zzal Zonnehuis Thuis niet uitsluitend meer vanuit zorg moeten denken, maar ook vanuit gezondheid en nieuwe concepten, waaronder digitale zorg.

In 2023 wil Zonnehuis Thuis stappen maken in de inzet van e-health in de wijk. De inzet van e-health wordt gezien als middel om de zorg toegankelijk, betaalbaar en beschikbaar te houden en daarmee bij te dragen aan de zorgtransformatie. Zonnehuis Thuis werkt vanuit het principe digitaal waar kan, fysiek waar het moet.

De focus ligt hierbij op het versterken van de leefkracht (Positieve Gezondheid) van de cliënten en medewerkers, het verbeteren van de kwaliteit van zorg, kostenbeheersing en samen slimmer organiseren. Met de ontwikkelde visie op e-health kan Zonnehuis Thuis in de toekomst gericht keuzes maken met betrekking tot de inzet, opschaling en borging van e-health producten passend bij het beleid en de bredere koers van Zonnehuisgroep Noord naar toekomstbestendige zorg.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.