Visievorming e-health – Zorggroep BOAT | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Visievorming e-health – Zorggroep BOAT

Zorggroep BOAT is een zorgorganisatie die zich richt op de regio Drenthe.

In deze regio staat Zorgroep Boat voor zowel regionale als eigen opgaves. Deze opgaves kunnen grofweg worden onderverdeeld in twee categorieën:

  • een groeiende hulpvraag die steeds complexer wordt en
  • een tekort aan capabele medewerkers om aan de huidige en toekomstige zorgvraag te kunnen voldoen.
Daarnaast spelen er tertiaire/netwerk-effecten die het opschalen van e-health belemmeren, zoals het ontbreken van een brede visie van de organisatie op e-health, uitdagingen bij selecteren van waardevolle e-health en problemen met de bekostiging.
 
Zorggroep BOAT levert diverse vormen van zorg: extramurale zorg, intramurale zorg, beschermd wonen onder de WMO en ambulante zorg. Deze zorg wordt geleverd door medewerkers van Zorggroep BOAT en diverse partners. In de toekomst wil Zorggroep BOAT samen met deze partners een netwerk vormen voor kwetsbare mensen, waarbij cliënten de begeleiding en verzorging krijgen die ze nodig hebben op een manier die aansluit bij hun wensen en behoeften en waardoor ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
 
Binnen dit traject werkt Zorgroep BOAT aan het ontwikkelen van een gedragen visie op het gebied van e-health. Van het mogelijk maken voor cliënten om langer zelfstandig thuis te wonen, tot meer werkplezier voor medewerkers en efficiënter tijdsgebruik door inzet van e-health, zodat er meer tijd overblijft voor waardevolle en warme zorg.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.