Visievorming e-health en digitalisering | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Visievorming e-health en digitalisering

Raffy-Leystroom heeft drie intramurale locaties in Breda en Oosterhout. Wijkzorg wordt hoofdzakelijk geleverd in de wijken rondom de locaties in Breda.

In een doorlooptijd van maximaal drie maanden zal Raffy-Leystroom met een werkgroep, bestaande uit relevante interne betrokkenen en onder begeleiding van Wijtz, een gedragen visie en strategie opstellen op het gebied van digitalisering en e-health. Zij zal zich daarbij richten op de bewegingen in de omgeving (landelijk, sectoraal en regionaal) waarin het WAAROM en WAT, met betrekking tot digitalisering en e-health, in hoge mate zijn bepaald (denk aan IZA, WOZO, Actiz Visie Digitaal Denken en Doen, Anders Werken in de Zorg en e-health toetsingskader IGJ). Dit geeft kader en houvast. Zij zal zich, daarop aansluitend, specifiek richten op het HOE: wat is de aanpak om met Raffy-Leystroom in een doorlooptijd van maximaal drie jaar van de huidige in de gewenste situatie te geraken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.