Visievorming zorgtechnologie – Woonzorg Flevoland | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Visievorming zorgtechnologie – Woonzorg Flevoland

Woonzorg Flevoland is een VVT-organisatie in de regio's Almere en Lelystad. In de thuiszorg heeft Woonzorg Flevoland 1.072 cliënten, veelal kwetsbare ouderen met één of meerdere chronische ziekten en beperkingen zoals diabetes (met regelmatig wonden), COPD en chronisch hartfalen. Ook ziektes als MS, dementie en aandoeningen aan het bewegingsapparaat komen met grote regelmaat voor.

Met deze SET-aanvraag wil Woonzorg Flevoland stapsgewijs:

  • de visie op zorgtechnologie 2030 opstellen. Zodat zowel de cliënten als de zorgmedewerkers hier optimaal van kunnen profiteren in de komende jaren.
  • een veranderpad (de bouwstenen) opstellen om tot deze visie te komen.
  • met externe samenwerkingspartners een grote SET-aanvraag voorbereiden om zo regionaal samen te werken aan de inzet van zorgtechnologie.

In 7 stappen wordt een gezamenlijke visie en strategie gevormd om de beoogde doelstellingen te bereiken:

  1. Voorbereidende fase.
  2. Vaststellen missie op zorgtechnologie.
  3. Visievorming op de inzet van zorgtechnologie.
  4. Aansluiting bij de regio (inclusief toetsmoment bij DT en MT).
  5. Strategie.
  6. Bouwstenen (inclusief toetsmoment bij DT en MT).
  7. Toetsing bij organisatie stakeholders.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.