WAELS | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

WAELS

Nieuwbouwwoningen kunnen netto-energieleveranciers worden door daken en buitengevels vrijwel volledig te voorzien van efficiënte zonne-energiesystemen. De opgewekte warmte en elektriciteit kan dan in compacte opslagsystemen in de woningen tijdelijk bewaard worden. ECN, TNO en de TU Eindhoven onderzoeken dit en ontwikkelen samen volledig nieuwe bouwsystematieken.

Aannleiding: gebouwen moeten energieneutraal worden
In 2050 moet de gebouwde omgeving in ons land energieneutraal zijn. Aangezien de energie-efficiency in de bestaande bouw niet zo sterk is te verbeteren, betekent dit feitelijk dat nieuwbouw netto energieleverancier moet worden. Gezien de wensen van de consument, moet dit gepaard gaan met de realisatie van een hoog wooncomfort, waaronder zomerkoeling. En dit alles ook nog eens binnen de grenzen van betaalbaarheid.

Onderwerp 1: hoger rendement op zonne-energiesystemen
Om de gestelde doelen te halen, moeten nieuwbouwwoningen niet alleen zeer goed worden geïsoleerd, maar bijvoorbeeld ook worden voorzien van zoveel mogelijk systemen voor duurzame energieopwekking, met name zonnepanelen en –collectoren. Met de huidige, relatief lage, rendementen van deze systemen levert dit echter onvoldoende elektriciteit en warmte op. Daarom moeten zonne-energiesystemen worden ontwikkeld met beduidend hogere rendementen dan de bestaande.

Onderwerp 2: betaalbare en verliesarme opslagsystemen
Een volgend probleem dat moet worden opgelost, is dat de energie maar zeer gedeeltelijk wordt geproduceerd op momenten dat deze nodig is. Er bestaan wel systemen voor tijdelijke opslag, zowel voor elektriciteit als warmte, maar deze voldoen niet voor de situatie waarin veel energie over langere perioden moet kunnen worden opgeslagen. Betaalbare en verliesarme opslagsystemen zullen daarom eveneens moeten worden ontwikkeld.

Onderwerp 3: nieuwe bouwsystematiek
Om nieuwe woningen betaalbaar te houden, moeten ze zoveel mogelijk gestandaardiseerd worden gebouwd, met geprefabriceerde elementen. Hierin zijn bij voorkeur de opwekkings- en opslagsystemen geïntegreerd, maar ook andere apparaten en kanalen en leidingen. Dit vergt de ontwikkeling van een compleet nieuwe bouwsystematiek. Tevens brengt het project in kaart welke partijen energieleverende woningprojecten initiëren en bouwen.

Project: drie onderwerpen onderzoeken
Dit project onderzoekt de drie genoemde onderwerpen - efficiënte omzetting van zonlicht, compacte opslag van de opgewekte energie en ontwikkeling van nieuwe bouwsystematieken – in nauwe samenhang met elkaar, en werkt dit uit. Daarbij komen de meest innovatieve onderwerpen aan de orde, zoals opbrengstverhoging van zonne-energiesystemen met nieuwe coatings en oppervlaktematerialen, nieuwe thermochemische methoden voor energieopslag en functie-integratie in gebouwelementen.

Het project betrekt er vertegenwoordigers uit de hele bouw- en installatieketen bij.

Titel WAELS
Penvoerder Energieonderzoek Centrum Nederland
Contactpersoon De heer Wim van Helden
Adres Postbus 1, 1755 ZG PETTEN
Telefoonnummer 0224-56 44 83
E-mail vanhelden@ecn.nl
Website www.waels.nl
Partners TU Eindhoven, TNO Bouw en Ondergrond
Looptijd 1 maart 2006 - 28 februari 2010
EOS-regeling Lange Termijn
Projectnummer LT04020

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/EOSLT04020...

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.