WarmCO | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

WarmCO

Zeeland Seaports, YARA Sluiskil en Visser & Smit Hanab hebben een samenwerkingsverband opgezet, dat restwarmte en CO2 levert aan een nieuw glastuinbouwgebied nabij Terneuzen. Dit biedt voordelen voor alle betrokken partijen én het milieu.

De glastuinbouw is een energie-intensieve sector, als gevolg van de warmte en CO 2 die nodig zijn om een snelle groei van gewassen mogelijk te maken. Zowel uit economische als milieuoverwegingen staat energiebesparing tegenwoordig hoog op de agenda.

Aanleiding: nieuw glastuinbouwgebied Axelse vlakte
Duurzaam Nabij Terneuzen is het glastuinbouwgebied Axelse Vlakte ontwikkeld waar tuinders op voldoende grote schaal een nieuw duurzaam glastuinbouwbedrijf zijn starten. In de nabijheid staan verschillende fabrieken die de tuinders voorzien van restwarmte en CO 2 , die vrijkomen bij hun productie. Deze oplossing heeft een aantal voordelen voor alle partijen. Fabrieken verdienen nog wat aan hun restproducten en in het glastuinbouwgebied is geen aanleg van een aardgasinfrastructuur nodig. Daarnaast krijgen tuinders krijgen warmte en CO 2 voor een lange periode tegen vaste, concurrerende prijzen en met een hoge leveringszekerheid. Het milieu is misschien nog wel de grootste winnaar: voor de warmte- en CO 2 -voorziening hoeft immers geen aardgas meer te worden verstookt.

Project: aanleg van warmte- en CO 2 -net
De realisatie van het project vond plaats via een samenwerkingsverband van drie partijen: havenbedrijf Zeeland Seaports, kunstmestfabriek YARA Sluiskil en infrastructuurbouwer Visser & Smit Hanab. De nieuwe organisatie, WarmCO 2 , heeft een warmte- en een CO 2 -net aangelegd tussen leverende bedrijven en het tuinbouwgebied en vervolgens de exploitatie van het systeem verzorgen (afname, distributie en levering). Mogelijk worden ook nog andere bedrijven als leverancier bij het project betrokken.

Resultaat: duurzame levering restwarmte
De geschetste unieke manier van leveren, resulteert in een zeer hoog percentage duurzame warmtelevering. Als het hele glastuinbouwgebied is aangesloten (168 ha), verwacht men in dit geval uit te komen rond 90 procent. Dit hoge percentage wordt bereikt door meervoudige bronnen en door een unieke besturing die de behoefte aan warmte van de tuinder volgt gedurende het jaar. Bij piekvraag wordt bijverwarmd met stoom uit een wkk, een centrale gasketel en/of een decentrale ketel.

Titel:

WarmCO 2 – Optimale Meervoudige Warmtelevering Glastuinbouw

Penvoerder: Zeeland Seaports
Contactpersoon: PNO Consultants, de heer M.J.H. Broekman
Adres: Postbus 7018, 5605 JA EINDHOVEN
Telefoonnummer: 040 - 258 07 70
E-mail: mark.broekman@pnoconsultants.nl
Website: www.warmco.nl
Partners: Vissers & Smit Hanab BV, Yara Sluiskil BV
Looptijd: 21 januari 2008 - 21 januari 2011
EOS-regeling: Unieke Kansen Regeling
Projectnummer: UKR06006

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/UKR06006.pdf

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 24-04-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.