Waste and Circular Economy Business Indonesia - Netherlands | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Waste and Circular Economy Business Indonesia - Netherlands

~~Nederlandse bedrijven en kennisinstituten, gesteund door de Rijksoverheid, gaan samenwerken om de Nederlandse afval en circulaire economie sector op duurzame wijze te positioneren op de Indonesische markt als een vertrouwde partner met degelijke organisatorische en technologische producten en oplossingen.

Op 1 oktober 2019 heeft een cluster van Nederlandse bedrijven en kennisinstituten en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl) in Assendelft een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in het kader van het programma ‘Partners for International Business’ (PIB). “Waste and Circular Economy Business Indonesia - Netherlands” levert mooie kansen op voor het Nederlandse bedrijfsleven. Een heldere en tegelijk hopelijk winstgevende bijdrage aan de Sustainable Development Goals!

Het programma is aanvullend op de Private Sector Development activiteiten op basis van de lopende MoU tussen het Indonesische Ministerie van Bosbouw en Milieu (KLHK) en het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de thema’s klimaatverandering, afvalmanagement en circulaire economie. Ook het momentum is juist: de afvalsituatie in Indonesië is precair. De Indonesische regering erkent het probleem en heeft het ambitieuze doel gesteld om in 2025 30% minder afval te produceren. De resterende 70% dient via recycling, Waste-to-Energy of duurzaam storten te worden opgelost. Er liggen dan ook veel kansen voor de Nederlandse sector in o.a. de afvallogistiek, revitalisering van stortplaatsen, diversificatie van afval op stortplaatsen, kunststofrecyclingtechnologie en Waste-to-Energy-projecten. De samenwerking werd getekend op het hoofdkwartier, tevens afgesloten stortplaats, van het bedrijf Afvalzorg gespecialiseerd in de nazorg van verontreinigde locaties en ontwikkelen van gesloten stortlocaties tot veilige, nieuwe (recreatieve) bestemmingen.

Bert Keesman van het bedrijf MetaSus, gericht op exportpromotie van milieutechnologie (oa afvalmanagement, circulaire economie, waterzuivering, luchtkwaliteit, bodemsanering, duurzame energie en energie efficiency) zal namens het cluster van bedrijven als coördinator fungeren.

Samenwerking levert kansen voor beide landen
Het cluster bestaat uit een combinatie van 6 bedrijven (Afvalzorg, AWECT, HYVA, Hofstetter, de Afvalspiegel/ Leapfrog en Trisoplast/ Multriwell) en 1 samenwerkingspartner (Open Universiteit). Het cluster gaat samenwerken om aan de ene kant de marktkansen in Indonesië verkennen en het Nederlandse marktaandeel in de interessante Indonesische markt te vergroten. Aan de andere kant wil Indonesië zich richten op duurzamer afvalbeheer en circulaire economie en kunnen Nederlandse bedrijven een sleutelrol spelen gezien de indrukwekkende prestaties van de Nederlandse afvalbeheersector. In Nederland wordt zo’n 80% van het afval gerecycled, 17% verbrand en slechts 3% gestort. Met deze cijfers behoort Nederland tot de toplanden wereldwijd op het gebied van afvalbeheer. Binnen het PIB programma worden onder andere handelsmissies, matchmaking activiteiten, kennisevenementen en gezamenlijke aanwezigheid op beurzen georganiseerd. Daarnaast zal er aandacht zijn voor duurzame relatieopbouw door  bevordering van kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Indonesische kennisinstituten. Dit alles wordt ondersteund door Holland Branding, waarmee het imago en de positie van de Nederlandse afval en circulaire economie worden gepromoot. Hierbij wordt samengewerkt met het Nederlandse Ambassadekantoor in Jakarta.


Partners for International Business (PIB)
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert het programma Partners for International Business uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met:
Naam Astrid den Besten  – Programmamanager PIB

email: astrid.denbesten@rvo.nl
Bijgaande foto is vrij van rechten te gebruiken o.v.v. RvO.nl

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.