Wat levert een voedselverspillingsloze bakkerijketen op? | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Wat levert een voedselverspillingsloze bakkerijketen op?

Bakkersgrondstof BV wil in dit ketenproject samen met 2 andere bakkerijen, te weten Bakker Koenen (Westervoort) en Meesterbakker Roodenrijs (’s-Gravenhage), onderzoeken of het idee om van retourbrood een grondstof te maken dat door bakkers kan worden gebruikt om hoogwaardig desembrood van te bakken, technisch en economisch toepasbaar is. De bakkerijen willen minimaal drie producten ontwikkelen en testen op basis van deze retourbrood-stroom.

Onverwerkbaar retourbrood-stromen kunnen worden ingezet als kippenvoer voor Tomesen Pluimveehouderij B.V.. Na het breken en pasteuriseren van deze eieren door Van den Beuken Eiproducten (Meijel) zal deze stroom geleverd worden aan de bakkers. De retourbrood-stroom die momenteel voornamelijk haar weg vindt naar de diervoederketen, kan op deze manier nagenoeg volledig worden verwerkt tot nieuw brood. Dit draagt bij aan het proces van een betere inzet van grondstoffen (alle ingekochte bloem en meel door de bakker wordt uiteindelijk brood), een verminderde voedselverspilling, een beter verdienmodel voor de ketenpartners, een praktische demonstratie van de potentie van circulaire economie en een bijdrage aan het realiseren van CO2-reductie in de bakkerijsector. Mocht dit onderzoek resulteren in een positieve business case dan kan er begin 2022 gestart worden met het inrichten van een productiefaciliteit.

De 5 partners hebben een onderlinge samenwerkingsovereenkomst gesloten gericht op het doen slagen van dit project en de verdere uitrol van de ontwikkelde technologie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.