Water Demand Management in indigent communities in Africa | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Water Demand Management in indigent communities in Africa

De doelstelling van dit pilotproject is het geschikt maken van het WEG-Wise systeem voor de lokale omstandigheden in Zuid-Afrika. Uiteindelijk wil het consortium dit concept ook in andere landen op de markt brengen. In Zuid-Afrika is de opbouw van de bevolking zeer pluriform met mensen met zeer verschillende leefpatronen. Water is schaars en er vindt daarnaast veel verspilling van water plaats. Een deel van het probleem is dat consumenten zich niet bewust zijn van hun waterverbruik. Een groot deel van de bevolking ontvangt geen factuur voor het gebruik van water en als ze die al krijgen wordt die vaak niet betaald. Ook vindt oneerlijke distributie plaats: in tijden van droogte hebben sommige gezinnen geen toegang tot het wettelijke minimum aan water, terwijl andere gezinnen dat minimum ruimschoots overschrijden. Met behulp van het WEG-Wise Systeem (slimme meters) wordt bijgedragen aan betere en eerlijkere waterdistributie. Het WEG-Wise Systeem bestaat uit drie onderdelen: een watermeter met een op afstand bedienbare klep die meer of minder open kan staan, een apparaat dat communiceert met zowel de watermeters als met een centrale server en een centrale server waar data worden verzameld en waar wordt bepaald hoe de distributie plaatsvindt. Binnen dit project wil het consortium het systeem aanpassen aan de lokale situatie en representatieve projecten realiseren op drie locaties. Belangrijke onderdelen van de project zijn acceptatie door de bevolking en aantonen dat het systeem opschaalbaar is naar 250 woningen. Men beoogt te leren van de pilots en meer kennis op te doen met betrekking tot gedragsvoorspelling. De bedoeling is dat dit project de interesse en het vertrouwen wekt van klanten (lokale overheden en waterbedrijven). De consortiumpartners zijn WEG-Wise, Vitalec en LaQuSo (TU/e). WEG-Wise is een bedrijf dat zich helemaal richt op het bieden van een (digitale) infrastructuur om zuinig om te gaan met water, energie en gas. Vitalec is een specialist in smart metering, voornamelijk het ontwikkelen van slimme draadloze oplossingen met behulp van RF communicatie. LaQuSo is een onderdeel van de faculteit Wiskunde en Informatica van de TU/e. LaQuSo brengt vooral geavanceerde technieken op het gebied van data mining en regeltechniek en onderzoek naar menselijk gedrag in acceptatie van technologie in.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.