Water quality improvement at landfill sites | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Water quality improvement at landfill sites

In Turkije zijn een groot aantal oude vuilstortplaatsen die milieuhygiënisch gezien niet worden beheerd, ze worden niet afgedekt en het vervuilde grondwater zorgt voor milieu –en volksgezondheidsproblemen. Ingenieursbureau TAUW en Milieuadviesbureau Ameco zien in Turkije mogelijkheden voor een oplossing voor milieuvervuiling uit oude vuilstortplaatsen. Zij onderzoeken de haalbaarheid van het opvangen en behandelen van het vaak zwaar verontreinigde water dat uit deze storten uitspoelt. Er is een pilot stortplaats gekozen waar het haalbaarheidsonderzoek plaatsvindt. Naast deze pilot onderzoekt het consortium in hoeverre er in Turkije een markt is voor een innovatief concept voor de waterkwaliteitsaanpak van vuilstortplaatsen. Door betrokkenheid van het Turkse ministerie van Milieu, Turkse NGO’s en universiteiten tracht men een spin-off te realiseren bij andere gemeentelijke vuilstortplaatsen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.