Water voor duurzame voedselvoorziening | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Water voor duurzame voedselvoorziening

Het project heeft tot doel het opzetten van een integraal duurzaam afwegingskader voor het ruimte en watergebruik van geïrrigeerde landbouw in Indonesië. Het project draagt bij aan het oplossen van de voedselproblematiek van Indonesië. Het zorgt ervoor dat de bedreigingen en de kansen voor voedselproductie integraal in kaart worden gebracht en het helpt om de besluitvorming multi-sectoraal af te wegen. Het in Indonesië toepassen van de Nederlandse aanpak van integrale planning van ruimtelijke ordening, water, natuur, landbouw en andere sectoren zoals toegepast in de watertoets en de nota’s water; ruimtelijke ordening; en landbouw voor ondersteuning van de besluitvorming rond de voedselproblematiek. Daarbij wordt de aanpak aangepast aan de lokale situatie, vooral voor geïrrigeerde rijst. De uitvoering van het project zal plaats vinden in 2 perioden. In de eerste periode van 1,5 maand vindt introductie plaats van de aanpak voor het afwegingskader op basis van Nederlandse kennis en de voorgestelde aanpassingen tot een concreet voorstel voor de lokale situatie. De eerste periode eindigt met een breed gedragen workshop om de voorgestelde aanpak te bespreken en te beoordelen op de merites, de kansen en de zwaktes. In de tweede periode van drie maanden vindt een pilotproject plaats waarbij de gekozen aanpak voor het opstellen van het afwegingskader wordt toegepast en de resultaten geïllustreerd voor één (mogelijk twee) voorbeeld districten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.