Wateraanbod en behoefte in balans | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Wateraanbod en behoefte in balans

Het doel van het project is om wateraanbod en -behoefte voor de agrarische sector in het Gasawka stroomgebied in Polen zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen” om daarmee “het verkwisten van kwalitatief hoogwaardig water tegen te gaan”. Voor het pilotgebied implementeert het consortium een slimme sturingsregeling van waterstromen, waardoor de kans op waterschade in de landbouw verminderd wordt. Dit gebeurt door ontsluiting van informatie over wateraanbod uit weer- en watersysteemmodellen, over de waterbehoefte van de agrariërs en over de infrastructuur van de lokale watersystemen. Een en ander leidt tot specifiek advies door middel van een webinterface over de lokale waterbehoefte en mogelijke ingrepen, zoals beregening en tot advies over het automatisch aansturen van kunstwerken zoals inlaten, stuwen en gemalen, en beregeningsapparatuur. Het consortium hoopt op basis van dit project een markt aan te boren voor specialistisch wateradvies in de agrarische sector in midden -en Oost Europa.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.