Waterdeken voor broeikassen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Waterdeken voor broeikassen

Royal Roses BV is al geruime tijd op zoek naar een goede, duurzame oplossing om haar rozenkassen in de zomer te koelen en in de winter warmer te houden. Vooral koelen in de zomer is hierbij beperkend, want als dit niet afdoende gedaan wordt, verbrandt het gewas in de kas. De meest gebruikte koeloplossing in de zomer is simpelweg de kasdakramen open zetten. Aangezien in een kas altijd een overmaat aan CO2 aanwezig is als bouwstof voor het gewas, ontsnapt dat met de warmte mee naar buiten. Royal Roses heeft een idee voor een nieuw systeem waarmee via een voorgekoelde waterlaag om de kas kostenefficiënt voldoende gekoeld kan worden in de zomer, de zgn. waterdeken. In de winter kan dit systeem ook ingezet worden om in potentie op goedkope wijze warmteverliezen tegen te gaan. De energiebalans wordt hierbij, over het jaar gerekend, gesloten gehouden middels een warmte-krachtkoppeling. De doelstelling van dit project is om technische en economische haalbaarheidsvragen te beantwoorden voorafgaande aan het R&D project, omdat er nog te veel onzekerheden zijn om de slaagkans van de ontwikkeling te kunnen bepalen. Om een goed onderbouwde investeringsbeslissing te kunnen nemen ten aanzien van het R&D project, moet deze slaagkans eerst bekend zijn. Potentiele klanten bestaan uit alle glastuinbouwbedrijven in Nederland, waarvan ca. de helft in Zuid-Holland gevestigd is. De waterdeken is universeel toepasbaar voor alle glastuinbouwbedrijven die periodiek koeling, dan wel een warmtebuffer in de kas nodig hebben. Het systeem is daarom in potentie ook geschikt voor de export. In eerste instantie zullen Royal Roses en partners zich echter op Nederland richten. Dit betreft een markt van ca. 4.000 bedrijven die in totaal hetzelfde aantal systemen zouden kunnen gebruiken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.