Watt voor Watt | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Watt voor Watt

Bij het project in Haarlem staat duurzame waardecreatie in de Haarlemse wijken centraal. Met duurzame waardecreatie wordt de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, openbare ruimte en sociale cohesie bedoeld. Het consortium Watt voor Watt zoekt daarbij actief naar synergiemogelijkheden tussen projecten en binnen de wijk.

Aanpak

Per type wijk hanteert het project een andere aanpak. In wijken met voornamelijk woningcorporaties staat een grootschalige aanpak centraal. In buurten met veel particulier bezit voert Haarlem een 'deur tot deur'-strategie. De wensen van bewoners voor woningverbetering staan daarbij centraal. Mensen uit de wijk zijn initiatiefnemer en trekker, waarbij het project hen faciliteert.

Watt voor Watt gaat na 2014 verder als gemeentelijk project. Voor netbeheerder Alliander is het project inspiratiebron geweest voor HOOM. In diverse gemeenten gaat het netwerkbedrijf zich onder deze naam via lokale coöperaties richten op energiebesparing.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.