Wave Power voor Waterstof | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Wave Power voor Waterstof

Het haalbaarheidsproject “Wave Power voor Waterstof” is een haalbaarheidsstudie naar de toepassing van Golfenergie als duurzame bron voor het produceren voor waterstof. Hierbij wordt onderzocht hoe de Symphony golfenergie convertor benut kan worden om waterstof duurzaam te produceren. Het speerpunt ligt op het hergebruik van bestaande olie en gas infrastructuur op de Noordzee. Voor Symphony, ontwikkeld voor oceaan golven met een hoge energiedichtheid, kan het produceren.van waterstof een meerwaarde opleveren bij toepassing op de Noordzee met een beperktere golf. Deze meerwaarde ligt in het feit dat de business case niet puur draait om het opwekken van elektriciteit, maar dat waardevolle waterstof gemaakt kan worden en dat bestaande olie en gas assets benut / hergebruikt worden..Het voordeel van Symphony is dat de golf energie units bij de bestaande platformen en leidingen geplaatst kunnen worden, opwekking van elektriciteit en de omzetting naar waterstof vind dan op één locatie plaats. Het haalbaarheidsproject zal een SWOT analyse opleveren en een rapportage over de technische, economische en bestuurlijke aspecten en randvoorwaarden voor de productie van waterstof uit golfenergie. Dit vormt een (eventuele) basis voor een vervolgtraject waarin een daadwerkelijke pilot kan worden opgezet op basis van een bestaand platform. De haalbaarheid geeft een schets hoe een Wave Power voor Waterstof unit vorm kan worden gegeven..Symphony Wave Power is een ontwikkeling van Teamwork Technology. Van het golf energie device wordt momenteel een prototype ontwikkeld/gebouwd op een schaal van 1:4. De Noordzee en met name waterstof productie is een van de mogelijke niche marken voor Symphony. Het grote voordeel van een marktkans in de Noordzee, is de toepassing van Symphony in een thuismarkt. Teamwork Technology is gevestigd in Alkmaar, Noord-Holland. Daarbij is waterstof in een hernieuwde opkomst als duurzame energiedrager in de transitie naar een duurzame economie. Versterking van de regio, een markt voor Teamwork, nieuwe ontwikkelingen voor de olie en gas sector.en een bijdrage aan Nieuw gas komt hiermee bijeen. In een mogelijk vervolgtraject voor het opzetten van een pilot project, zal gezocht worden naar een consortium van publieke en private partijen die hier in een gezamenlijk belang in willen investeren en willen werken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.