WeCareColombia | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

WeCareColombia

Publiek-private samenwerking stimuleert de toepassing van Nederlandse connected care oplossingen in de Colombiaanse gezondheidszorg

Op 10 mei 2021 is tijdens een videoconferentie een samenwerkingsovereenkomst in de vorm van een convenant getekend in het kader van het programma Partners for International Business (PIB).

Een cluster van Nederlandse bedrijven gaat zich richten op stakeholders in Colombia om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te verbeteren. De Rijksoverheid ondersteunt hen hierbij. Met dit publiek-private partnerschap willen we komen tot een optimale positionering in Colombia van Nederlandse bedrijven binnen de topsector Life Sciences & Health (LS&H) die ‘Connected Care’ oplossingen aanbieden.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Door de grote overeenkomsten tussen de Colombiaanse en Nederlandse gezondheidszorgsystemen en het bijbehorende financiële vergoedingssysteem wordt Nederland door Colombia gezien als referentieland. In 2018 is een overeenkomst gesloten tussen het ministerie van VWS en het Colombiaanse ministerie van Gezondheidszorg waarbinnen samenwerking op de volgende gebieden ontwikkeld wordt: Rural Health; Quality in the provision of services; Strengthening public health; Strengthening Human Talent; en Financial Sustainability.

Het cluster zal zich vooral op deze rurale gebieden richten waar het met een integrale aanpak van de waardeketen de hiaten in de Colombiaanse gezondheidszorg wil opvullen met een gezamenlijke propositie op het gebied van preventie, screening, verwijzingen, diagnoses, behandelingen, evaluatie en monitoring & control. Daarbij is speciale aandacht voor oncologische zorg, in het bijzonder screening van baarmoederhalskanker.

Bedrijvencluster

Het cluster positioneert zich als ‘WeCareColombia’. Het bestaat uit zes bedrijven die elkaar aanvullen: Topicus, Coolfinity, Spectator Healthcare Technology, Resonandina, Erasmus MC en Philips. Task Force Health Care (TFHC) treedt op als coördinator. Het cluster is gevormd als resultaat van de programmatische aanpak die is gevoerd door het Latijns-Amerika platform van TFHC om de LS&H-sectoren in Colombia en Nederland te verbinden. Het cluster staat open voor verdere uitbreiding met complementaire bedrijven.

Activiteiten

De komende drie jaar wordt vooral ingezet op:

  • kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Colombiaanse overheden, kennisinstituten en bedrijven;
  • deelname aan belangrijke sectorale vakbeurzen in Colombia;
  • organiseren van uitgaande en inkomende missies, matchmakingactiviteiten en andere bijeenkomsten; en
  • een gemeenschappelijke communicatiestrategie en bijbehorende communicatiemiddelen in NL Branding-stijl.

Vanwege de Coronacrisis is de verwachting dat een aantal activiteiten, zeker in eerste instantie, in digitale vorm zullen plaatsvinden.

Overheidsrol

Met het uitvoeren van activiteiten met het cluster richt de overheid zich op positieve effecten die een bijdrage leveren voor de gehele sector. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert het programma Partners for International Business (PIB) uit in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor dit specifieke PIB-programma wordt nauw samengewerkt met de Afdeling economische zaken van de Nederlandse Ambassade in Bogotá en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Meer weten?

Lees meer over het PIB-programma op:

Heeft u nog vragen of is uw bedrijf geïnteresseerd in toetreding? Neem dan contact op met:

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.