Winning van hoogwaardige vezels uit bermgras voor productie van biocomposieten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Winning van hoogwaardige vezels uit bermgras voor productie van biocomposieten

De doelstelling van dit project is om hoogwaardige vezels te produceren uit bermgras en aan te tonen dat deze kunnen worden ingezet in verschillende composiettoepassingen ter vervanging van
glas- en houtvezels, waarbij materialen met een veel lagere milieu-impact ontstaan bij een gelijkblijvende of verbeterde kwaliteit van het materiaal.

Korte omschrijving:
In dit project wordt een procesketen ontwikkeld, gebaseerd op een innovatief droog procedé voor voorbehandeling en omzetting van bermgras in agrovezels op pilot-schaal. Met deze vorm van verwerking van bermgras kunnen verschillende vezelfracties worden gevormd. Het resterende materiaal dat niet kan worden gebruikt in composiet materiaal kan worden toepast in een vergister. Doordat dit restmateriaal ook sterk verkleind is heeft het een toegevoegde waarde voor de productie van biogas ten opzicht van ‘ruw’ bemrgras: de productie van biogas per ton bermgras neemt toe van ca. 170 m3/ton tot ca. 300 m3/ton. Daarnaast worden problemen in het vergistingsproces (verklontering en het ontstaan van een drijflaag) door het verkleinen van het materiaal voorkomen. De restwarmte van de vergister zal worden gebruikt om het bermgras en de vezels te drogen waardoor een energetisch zeer efficiënte keten ontstaat.

Aanleiding:
Bermgras is een biomassastroom met een lage waarde die in zeer ruime mate voorhanden is, maar tot dusverre nog maar zeer beperkt wordt ingezet voor energiedoeleinden, en nog nauwelijks in materiaaltoepassingen. In Nederland wordt een aanzienlijk gedeelte van de bermen ecologisch beheerd. De bermen worden tweemaal per jaar gemaaid waarna het bermmaaisel wordt afgevoerd. In het huidige beheer wordt bermmaaisel omgezet naar compost. Dit composteringsproces is relatief duur en er komen veel broeikasgassen bij vrij. In Nederland wordt jaarlijks ca. 480.000 ton bermgras gecomposteerd. De afvoer van deze groene massa vormt een aanzienlijke kostenpost voor gebiedsbeheerders (Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en natuurbeheersorganisaties) die aannemers inschakelen om dit gras af te voeren en te laten verwerken.

Resultaat:
Het project leidt tot de volgende resultaten:
- Het succesvol testen van het proces voor winning en toepassing van vezels op pilot-schaal;
- Het verwerken van 10.000 ton bermgras/jaar (na drogen betreft dit een stroom van 7.000 ton/jaar);
- Het produceren van 4.000 ton/jaar vezelmateriaal dat kan worden toegepast in biocomposieten;
- Het verwerken van de resterende 3.000 ton verkleind materiaal in een vergister tot 900.000 m3 biogas, waarmee 0,3 GJ warmte en 400.000 kWh elektriciteit kan worden opgewekt;
- Het succesvol testen van het toepassen van het vezelmateriaal in biocomposieten.

Contactgegevens:
United Gas Nederland B.V.
dhr. H. van Uitert
h.van.uitert@unitedgas.eu

www.topsectorenergie.nl

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.