Zeer kosteneffectieve en flexibel inzetbare kleinschalige windturbine | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Zeer kosteneffectieve en flexibel inzetbare kleinschalige windturbine

E.A.Z. Wind richt zich op de markt voor kleinschalige windenergie, van oudsher een lastige markt vanwege de hoge kosten per kilowattuur. Door zich met een kostenefficiënte windmolen te richten op specifieke gebieden met optimale (wind)omstandigheden (landelijke gebieden in Noord-Nederland, nabij de kust), heeft E.A.Z. met succes een nichemarkt ontsloten. Voor de vervolgstap naar bredere marktintroductie, is de huidige windmolen echter niet geschikt, onder andere omdat verder landinwaarts de windsnelheid lager is. Daarnaast verschillen de omstandigheden buiten Nederland ook sterk, op gebieden als beschikbare infrastructuur, bereikbaarheid van de locaties voor windturbines, energieprijzen, subsidies en wet- en regelgeving. De ontwikkeling van een nieuwe windturbine, gericht op maximale kosteneffectiviteit en flexibiliteit is daarom noodzakelijk om brede, internationale marktintroductie van kleinschalige windenergie mogelijk te maken. ….Bij een succesvol haalbaarheidsonderzoek wordt na afloop van de projectperiode gestart met de beoogde ontwikkeling en vermarkting van een zeer kosteneffectieve en flexibel inzetbare kleinschalige (14m rotordiameter) windturbine. Deze windmolen zal een grotere opbrengst moeten leveren met de bestaande generator. EAZ verwacht dit te kunnen realiseren door inzet van grotere bladen en mogelijk een hogere mast, resulterend in een lagere kWh-prijs, waardoor de molen ook onder minder ideale windomstandigheden en in andere nationale en internationale markten rendabel wordt. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor het ontwerp en de werking van de turbine (krachten op mast en nacelle, pitchinstellingen van de bladen, oscillaties, materiaalgebruik, etc.; zie verder hoofdstuk 3). Ook het productieproces zal grondig worden herzien om de productie van de nieuwe turbine mogelijk te maken. Belangrijk onderdeel in dit project is het onderzoeken van de grenzen van het ontwerp van de huidige 12m molen. Hoe kunnen onderdelen uit dit ontwerp worden aangepast naar een 14m-ontwerp zonder dat dit problemen oplevert, en wat is er nodig aan ontwikkeling, daar waar wel problemen optreden?….Het doel van dit project is het onderzoeken van de technische en economische haalbaarheid van de beoogde 14m windturbine. De technische haalbaarheid zal zich concentreren op twee speerpunten: langere bladen en een nieuw mastconcept en alle (onderling afhankelijke) effecten die ontwikkeling hiervan hebben op het integrale ontwerp van de windturbine. De economische haalbaarheid zal zich richten op de laagst mogelijke kWh-prijs in bestaande en nieuwe markten. Het beoogde resultaat is het verkrijgen van de informatie en inzichten die benodigd zijn voor het kunnen nemen van een go-/no-go-beslissing over de ontwikkeling van de windturbine en het bijbehorende productieproces.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.