Zelfmanagement in de thuiszorg | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Zelfmanagement in de thuiszorg

FME heeft samen met het Expertisecentrum Limez gekozen voor de IPC "zelfmanagement in de thuiszorg" vanuit de overtuiging, dat technische, technologische en ICT innovaties (of combinaties van innovaties) een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit en het verlagen van de kosten van de thuiszorg. De IPC deelnemers ontwikkelen zowel product- als diensteninnovaties op het gebied van Zorg en Welzijn, waarbij het uitgangspunt zal zijn: het verduurzamen van de samenleving door duurzame en toekomstbestendige zorg; zorg die de mogelijkheden van mensen verruimt (hoge zelfstandigheid en zelfredzaamheid). Of in het bijzonder: het beschikbaar stellen van innovatieve producten en diensten ten behoeve van hulpbehoevenden, die fysiek en geestelijk afhankelijk zijn van directe (thuis)zorg met als doel hen op een verantwoorde manier blijvend langer zelfstandig te laten functioneren in de thuissituatie. In het verlengde daarvan worden middelen en diensten beschikbaar gesteld aan zorgverleners-/instellingen, die de efficiency en kwaliteit van de zorg verhogen en de kosten verlagen. Onderscheidend in deze IPC is de insteek van een op de gebruiker gerichte ontwikkelaanpak en toepassing. Veel innovaties lopen stuk op het feit dat er enerzijds te weinig vanuit het perspectief van de gebruiker (cliënt/zorgprofessional) ontwikkeld wordt en anderzijds er onvoldoende aandacht is voor een goed implementatie binnen de zorgomgeving.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.