Zeraflex vloer | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Zeraflex vloer

Binnen dit project wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een emissie arme vloer te ontwikkelen die zowel de uitstoot van stikstof als methaan reduceert. Naar de uitstoot van ammoniak is de afgelopen 5 jaar al veel onderzoek gedaan.

Om ook in te spelen in de toekomst willen de deelnemers een vloer ontwikkelen wat niet enkel ammoniak en methaan reduceert, maar ook de kringlooplandbouw ondersteunt en de uitfasering van drijfmest.

De innovatie bestaat uit een drainerende stalvloer waarbij de urine door de vloer heen gaat en de mest (feces) op de vloer blijft liggen. Dit wordt om de 2 uur uit de stal geschoven. De feces worden vervolgens uit de stal getransporteerd en met organische producten als stro en voerresten opgemengd tot stapelbare mest. Hierdoor ontstaan er 2 meststromen pure urine en stapelbare mest. De mest ligt opgeslagen op een afgesloten mesthoop buiten de stal en de urine is opgeslagen in de put onder de stal. Deze 2 meststromen komen niet bij elkaar. De meststromen kunnen apart van elkaar worden toegediend op het land.

Binnen dit project wordt de vloer verder ontwikkeld, getest en bemeten in de praktijk.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.