Zestig procent meer energie uit maïs | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Zestig procent meer energie uit maïs

Het bedrijf HoSt heeft samen met HoSt Oosterhof Holman Mestvergisting vof en Imtech Vonk, een nieuw type bio-energie-installatie gedemonstreerd. Het ging om een combinatie van een covergister van mest en maïs met een houtgestookte warmtekrachtinstallatie. Verschillende innovaties in het systeem zorgden voor een hoog rendement.

Aanleiding: doelstelling duurzame energieopwekking
De Nederlandse overheid stelde zich ten doel om 10 procent van de energie in 2010 duurzaam op te wekken en 20 procent in 2020. Vergisting van mest in combinatie met biomassastromen (covergisting) kon hieraan een grote bijdrage leveren. Is alle mest op deze wijze verwerkt, dan gaat het om een hoeveelheid die gelijk staat aan 8 miljard m3 aardgas per jaar. Deze potentiële hoeveelheid kon nog eens met 60 procent worden vergroot door covergistingsinstallaties te integreren met andere energiesystemen voor biomassa.

Proejct: ingegratie covergister met warmtekrachtinstallatie
In dit demonstratieproject is op boerderijschaal een covergister met gasmotor vergaand geïntegreerd met een kleine, hoog-rendement houtgestookte warmtekrachtinstallatie. Dit gebeurde op basis van een stoomcyclus. De vergister is gevoed met mest van het eigen bedrijf en maïs. De geïntegreerde installatie moest uiteindelijk 900 kW aan elektrisch vermogen gaan leveren.

Resultaat: zestig procent meer energie
Bijzonder aan de installatie is dat deze 60 procent meer elektrische energie uit maïs kan winnen dan een vergister en gasmotor alleen. Dit komt doordat de warmte uit de motoren wordt geïntegreerd met stoomcyclus. Tevens wordt de niet-omgezette biomassa/maïs uit de vergister in de houtgestookte ketel gevoerd om, via stoomcyclus, in elektriciteit te worden omgezet. De combinatie van technieken bood een nieuwe mogelijkheid voor NOx-reductie in de houtgestookte centrale. Een bekende technologie hiervoor is ammoniakinjectie in de vuurhaard. In het demoproject heeft een “stripper” de benodigde ammoniak vrijgemaakt uit de mest.

Normaal gesproken heeft stoomcyclus van kleine installaties een relatief laag rendement. Om dit met 20 tot 25 procent te verhogen, is een veel efficiëntere kleine stoomcyclus ontwikkeld. Hierbij wordt er tevens voor gezorgd dat de warmte uit de biogasmotor wordt opgenomen in de stoomcyclus. Dit zorgt voor een verdere verhoging van het rendement van de installatie. De restwarmte uit de centrale wordt benut voor het verwarmen van de stallen, het voer, het verwarmen van de vergister en het vrijmaken van ammoniak uit digestaat om emissies te reduceren.

De primaire energiebesparing van de complete installatie is 66.000 GJ per jaar. Het herhalingspotentieel is geschat op 400 installaties. Deze zouden gezamenlijk 265 PJ per jaar kunnen produceren. Dat bespaart 17.900 kton CO2 per jaar.

Uniek project
Het project was uniek voor Europa. Nog nergens was een conventionele vergister geïntegreerd met een houtgestookte biocentrale op basis van een stoomcyclus. Warmtekrachtinstallaties op basis van kleine stoomturbines met een hoog opwekkingsrendement waren evenmin bekend. Tot slot was de wijze van NOx-reductie nieuw voor Europa.

Titel Zestig procent meer energie uit maïs
Penvoerder HoSt BV
Contactpersoon Dhr. H. Klein Teeselink
Adres Postbus 920, 7550 AX Hengelo
Telefoonnummer 074 – 240 18 07 (algemeen) of 074 – 240 18 01 (rechtstreeks)
E-mail info@host.nl
Website -
Partners -
Looptijd augustus 2005 – augustus 2008
EOS-regeling DEMO Biomassa
Projectnummer DEMO01021


Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.