Zorgrobot Tessa bij Livio | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Zorgrobot Tessa bij Livio

Binnen Livio hebben we als doel om de eigen regie van onze cliënten te versterken. In de thuissituatie zien we veel cliënten die gedurende de eerste Corona golf hun dagelijkse activiteiten zijn kwijtgeraakt, doordat zij niet naar dagbesteding konden en er geen bezoek kon komen. Wij willen de dagritmerobot Tessa inzetten, om deze mensen te ondersteunen in het volhouden van een goed dagritme, en hun eigen regie te stimuleren. De sociale robot ‘Tessa’ is een hulpmiddel wat mensen met een cognitieve beperking (zoals thuiswonende ouderen met beginnende dementie of vergeetachtigheid) helpt om zelfstandiger te leven met verbale begeleiding. Tessa spreekt berichten uit die worden ingesteld door mantelzorgers of zorgverleners. Zo kan Tessa zorg op afstand bieden door mensen activeren of structuur aanbrengen, bijvoorbeeld door te herinneren aan medicijninname, bezoek van een hulpverlener/familie, of te drinken op een warme dag, persoonlijke verzorging of om zelfstandig op te staan. In de afgelopen periode heeft Livio Tessa ingezet. Bij deze eerste ervaringen bleek dat Tessa helpt om de zelfstandigheid en de eigen regie van de cliënt te vergroten en het aantal contactmomenten vanuit de zorg te verminderen en zo succesvol zorg op afstand te bieden. Wij zien dat cliënten bijvoorbeeld minder vaak vergeten te eten en drinken, waardoor zij gezonder blijven. Ook zien wij dat mantelzorgers en zorgverleners door de inzet van Tessa meer steun kunnen bieden bij dagelijkse activiteiten, zonder dat zij daarvoor fysiek aanwezig hoeven zijn. Vanwege de hoge noodzaak door Covid en op basis van deze positieve resultaten, wil Livio Tessa opschalen en Tessa structureel bij 22 cliënten inzetten. Livio biedt thuiszorg zorg aan 1.957 cliënten (cijfers 31-12-2019). De inzet van Tessa zal geïnitieerd worden door de wijkverpleegkundige of eerst verantwoordelijke verpleegkundige. Samen met de cliënt en eventuele mantelzorger(s) wordt besproken of de inzet van Tessa passende zorg is. Waar mogelijk wordt de mantelzorger betrokken voor het toevoegen van sociale herinneringen. Een goede mix tussen sociale en zorginhoudelijke herinneringen draagt, naast een instructie op maat, bij aan de acceptatie en het succes van Tessa. Door dit project kunnen wij 22 cliënten een Tessa laten gebruiken, maar belangrijker nog, kunnen wij de Tessa goed inbedden in onze eigen zorgprocessen in de thuiszorg. Door deze ervaring op te doen kunnen wij de inzet van Tessa bij alle thuiszorgteams gaan faciliteren, en kunnen wij afspraken maken met verzekeraars om de Tessa te financieren. Dit zorgt ervoor dat wij tijdens Covid onze cliënten kunnen ondersteunen in het houden van een goed dagritme, ook als wij niet achter de voordeur kunnen komen. Na Covid helpt Tessa de cliënten om langer zelfstandig en met eigen regie thuis te blijven wonen, omdat de fysieke en sociale ondersteuning zorgt voor een minder snelle verslechtering van de conditie van onze cliënten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.