Zorgrobot voor hulp aan cliënten met een fysieke beperking of ondersteuning dagstructuur | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Zorgrobot voor hulp aan cliënten met een fysieke beperking of ondersteuning dagstructuur

Veel ouderen in de praktijk zijn in de huidige COVID-19 tijd moeilijk te bereiken voor de chronische zorg. Het gaat dan vooral om de patiënten voor de praktijk ondersteuner ouderenzorg, patiënten met beginnende dementie maar ook andere patiënten met chronische ziektes zoals b.v. met diabetes en hartfalen.

De sociale robot ‘Tessa’ is een hulpmiddel die patiënten met een cognitieve beperking helpt om zelfstandiger te leven met verbale begeleiding. Tessa spreekt berichten uit die worden ingesteld door mantelzorgers of zorgverleners. Zo kan Tessa zorg op afstand bieden door mensen activeren of structuur aanbrengen, bijvoorbeeld door te herinneren aan medicijninname, bezoek van een hulpverlener/familie, of te drinken op een warme dag, persoonlijke verzorging of om zelfstandig op te staan. Vanwege de hoge noodzaak door COVID en op basis van positieve resultaten die elders zijn bereikt, wil de Huisartsenpraktijk Tessa structureel bij 22 patiënten inzetten. De Huisartsenpraktijk biedt hoogwaardige zorg op het gebied van de reguliere huisartsenzorg maar ook hoogwaardige zorg middels praktijkondersteuners op het gebied van de GGZ en ouderenzorg. We zien dat de aantallen patiënten die behoefte hebben aan deze zorg zeer snel groeit. De inzet van Tessa zal geïnitieerd worden door de praktijkondersteuner ouderenzorg, de praktijkondersteuner GGZ en eventueel de persoonlijk begeleider van de patiënt. Samen met de patiënt en eventueel de mantelzorger zal besproken worden besproken of de inzet van Tessa passende zorg is. Waar mogelijk wordt de mantelzorger betrokken voor het toevoegen van sociale herinneringen. Een goede mix tussen sociale en zorginhoudelijke herinneringen draagt, naast een instructie op maat, bij aan de acceptatie en het succes van Tessa. De inzet van Tessa zal de patiënten helpen om structuur in hun medische begeleiding te krijgen. Dit gaat dan over het op tijd innemen van medicatie, afspraak herinneringen met de praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk. De inzet van Tessa zal zich niet moeten gaan beperken tot 9 maanden maar zal voor langere tijd moeten worden ingezet. Met de andere parktijken binnen Zevenaar die de Tessa inzetten zal overlegd worden met de zorgverzekeraars en de gemeente hoe de financiering toekomst bestendig te maken is.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.