Zuivering afvalwater zuivelsector | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Zuivering afvalwater zuivelsector

Volgens de Europese regelgeving omtrent de verwerking van gemeentelijk afvalwater (91/271/EEG), ook geïmplementeerd in Roemenie, moet de kwaliteit van afvalwater uit de zuivelindustrie voldoen aan de norm. Als de norm van vervuiling boven de 4000 i.e. (inhabitant equivalents) ligt is men verplicht om het water te behandelen in eigen faciliteiten. De Roemeense melkfabriekensector is ongeveer 3 keer zo groot als de Nederlandse. In dit project wordt voorgesteld een anaerobe behandeling toe te passen die in principe voor alle 45 melkfabrieken in Roemenie te gebruiken is. Dezelfde techniek zou ook toegepast kunnen gaan worden in de vleesverwerkende industrie. Het grootste voordeel van de voorgestelde anaerobe behandeling is de mogelijkheid om het effluent opnieuw te gebruiken en doordat geen extra stromen ontstaan die apart behandeld moeten worden (vanwege in het water aanwezige vetten, andere organische afvalstoffen of slib). De integrale behandeling wordt in 1 stap uitgevoerd. Dat heeft niet alleen een voordeel voor het milieu maar bespaart ook aanzienlijke energiekosten doordat tevens biogas geproduceerd wordt. Een goed werkende pilot installatie bij een toonaangevend zuivelbedrijf in Roemenie die bewijst in milieutechnisch en kostentechnisch opzicht toegevoegde waarde te hebben kan een uitstekende springplank zijn voor verdere vermarkting van het product.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.