Zuivering fruitsorteerwater Zuid-Afrika | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Zuivering fruitsorteerwater Zuid-Afrika

Een van de steunpilaren van de Zuid-Afrikaanse economie is de groenten en fruit teelt, verwerking en export. Het proces van sorteren van fruit wordt met behulp van fruit sorteerlijnen uitgevoerd. Hier wordt op basis van fysische en visuele eigenschappen, het fruit gesorteerd naar kleur, gewicht, grootte en kwaliteit. Om het fruit niet te beschadigen, wordt tijdens het sorteren het fruit getransporteerd in water. Dit water vervuilt door diverse componenten: 1. visueel zichtbare, niet opgeloste bestanddelen (zand/takjes/kleideeltjes) 2. opgeloste bestanddelen, waaronder diverse zouten, suikers, humuszuren, gewasbeschermings-middelen en bestrijdingsmiddelen. In het geval dat een fruitpakhuis reeds een zuivering van water heeft, richt deze zich op de eerste categorie. Deze vervuiling is met traditionele technieken (poreus media filtratie, zandfiltratie) relatief eenvoudig te verwijderen. De vervuiling onder de 2de categorie (opgeloste bestanddelen) wordt daar niet mee verwijderd en blijft aanwezig in de sorteerlijnen. Er is behoefte aan waterbehandeling technologie bij fruit verwerkende bedrijven in Zuid-Afrika. Een van de grootste bedreigingen voor de aantasting van de citrusvruchten in een pakhuis is de besmetting van een partij door de green mold (penicillium digitatum). Ter voorkoming van bederf door de green mold worden alle citrusvruchten gedurende het sorteerproces door een bad met het gewasbeschermingsmiddel Imazalil gedompeld. Imazalil dood de sporen van de green mold. In de praktijk ontstaan er echter varianties van de mold die resistent tegen Imazalil zijn. De bestaande aanpak is niet voldoende effectief tegen de verwijdering van de sporenelementen in het fruit sorteerwater. Colsen heeft hiervoor een werkend alternatief. De uitgangspunten voor het ontwerp van een waterbehandeling installatie zijn: - Zuivering sorteerwater van niet opgeloste deeltjes; - Verwijdering bestrijdingsmiddelen uit het fruitsorteerwater; - Optimalisatie van het percentage water dat hergebruikt kan worden in het sorteerproces. Een voorbereidende praktijkproef heeft aangetoond dat de techniek werkt. Dit is beoordeeld aan de hand van aangetoonde hoeveelheden verontreiniging van de in- en effluent van de installatie. Doel van de pilot in Zuid-Afrika wordt om de door Colsen ontwikkelde techniek aan te passen aan lokale omstandigheden, inclusief verwijdering van sporen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.