Ondersteunde projecten door RVO | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ondersteunde projecten door RVO

Meer artikelen

Bekijk welke projecten een financiële of ondersteunende bijdrage (deels) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben gekregen.

Stel uw eigen projectoverzicht samen door de resultaten te verfijnen op subsidies en financiering, sector, jaar, land en/of provincie. Of geef in het vrije zoekveld een eigen zoekopdracht. Bekijk de resulaten via de lijstweergave of de kaartweergave.

Projecten die wij uitvoeren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking vindt u in onze Project Database.

Ook is er voor u een XML-bestand met open data beschikbaar.
Let op dit bestand is 80 MB.

 • Woningcorporaties? - Energie Aanpak

  Blok voor Blok

  Deventer Energieke Aanpak staat voor een consortium van diverse partijen: de gemeente, marktpartijen, woningcorporaties en het Sociaal Werkvoorzieningsschap. De kern van de aanpak...

  Woningbouw 2012
 • Woningeigenaren - Het Energiegezelschap

  Blok voor Blok

  Kern van de aanpak: met een uitgebreide reclamecampagne proberen mensen ervoor te interesseren te investeren in hun woning. De aanpak richt zich op particuliere woningeigenaren,...

  Woningbouw 2012
 • Consortium Watt voor Watt? - Watt voor Watt

  Blok voor Blok

  Bij het project in Haarlem staat duurzame waardecreatie in de Haarlemse wijken centraal. Met duurzame waardecreatie wordt de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving,...

  Woningbouw 2012
 • Consortium Hardenberg? - Pak Aan

  Blok voor Blok

  Kern van de aanpak is 'naar de mensen toe', mensen helpen met hun energiebesparing en zoveel mogelijk de kloof overbruggen tussen de vraag en het aanbod vanuit de markt. Hiervoor...

  Woningbouw 2012
 • Particulieren? - Overijselse Aanpak 2.0

  Blok voor Blok

  De kern van de aanpak is tweeledig. Het activeren van particuliere woningeigenaren om energiebesparende maatregelen te nemen door premies en een ddurzaamheidslening te verstrekken...

  Woningbouw 2012
 • Consortium? - SlimWonen in Rotterdam

  Blok voor Blok

  Samenwerking tussen zestien partijen, daardoor heeft de voorbereiding wat meer tijd gekost dan gepland. Corporaties zijn gewend om grootschalige projecten op te zetten, maar in...

  Woningbouw 2012
 • Gemeente Tilburg? - Samen Geeft Energie

  Blok voor Blok

  In de Tilburgse blok voor blok-aanpak werken marktpartijen uit de gehele energiebesparingsketen samen. Bewoners hebben daardoor één aanspreekpunt en kunnen beschikken over een...

  Woningbouw 2012
 • Gemeente Utrecht? - Verduurzaamt collectief

  Blok voor Blok

  De kern van de Utrechtse aanpak is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Daarvoor worden eerst bedrijven geselecteerd die het aanbod vormen. Daarmee worden consortia gevormd...

  Woningbouw 2012

Pagina's

Verfijnen

Verfijnen met facetten