Ondersteunde projecten door RVO | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ondersteunde projecten door RVO

Meer artikelen

Bekijk welke projecten een financiële of ondersteunende bijdrage (deels) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben gekregen.

Stel uw eigen projectoverzicht samen door de resultaten te verfijnen op subsidies en financiering, sector, jaar, land en/of provincie. Of geef in het vrije zoekveld een eigen zoekopdracht. Bekijk de resulaten via de lijstweergave of de kaartweergave.

Projecten die wij uitvoeren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking vindt u in onze Project Database.

Ook is er voor u een XML-bestand met open data beschikbaar.

 • - Vissen met rubberen strengen

  IPC Visserij

  In dit project ontwikkelen een viertal visserijondernemingen een nieuwe, duurzame visserijmethode. De nieuwe techniek is een alternatief voor de elektrische pulsvisserij die vorig...

  Visserij 2020
 • - Duurzaam vissen

  IPC Visserij

  Zes ondernemingen willen in dit project door de ontwikkeling van verschillende innovaties een duurzamere visserij bereiken. Hierdoor kan de visserijsector zowel economisch als...

  Visserij 2020
 • - Geiten zonder gassen

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  In dit project worden de geiten gehouden op een geperforeerde houten vloer met ca. 30% mestdoorlaat. De feces en urine vallen daar doorheen en worden met de daaronder aangebrachte...

  Melkveehouderij, Intensieve veehouderij, Schapen en geiten 2020
 • - Integrale bronmaatregelen onder de roostervloer

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  In het project 'Integrale bronmaatregelen onder de roostervloer' wordt door een breed samenwerkingsverband subsidie aangevraagd voor de verdere ontwikkeling en het officieel meten...

  Agro en visserij, Veeteelt 2020
 • - Future veal farming

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  In dit project gaat kalvermesterij een geheel nieuw stalconcept ontwikkelen voor de blank vleeskalverenhouderijen. Bij de ontwikkeling van de plannen is rekening met alle aspecten...

  Agro en visserij, Veeteelt 2020
 • - Via pure scheiding naar kalvermest vol waarden

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Integrale vermindering van de gasvormige emissies uit vleeskalverstallen heeft hoge prioriteit en kan worden gerealiseerd door primaire scheiding bij de bron door een urine-...

  Agro en visserij, Veeteelt 2020
 • - Integraal duurzame kalverstal

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Integraal duurzame kalverstal met primaire mestscheiding, gescheiden afvoer van de fracties en een open roostervloer, plus een  vernevelinstallatie met emissieremmer. De toekomst...

  Agro en visserij, Veeteelt 2020
 • - Testen van een brongericht stalsysteem voor vleeskalveren

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Testen van een brongericht stalsysteem voor vleeskalveren dat is gebaseerd op het principe  van verdunnen van de mest. Vergaande reductie van emissies van ammoniak, geur, methaan...

  Agro en visserij, Veeteelt 2020
 • - Innovatieproject Van der Doelen

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Op het bedrijf van VOF Van der Doelen wordt een nieuwe vleeskalverstal gerealiseerd. In plaats van de vergunde luchtwasser, wordt de stal uitgevoerd met bronmaatregelen: een...

  Agro en visserij, Veeteelt 2020

Pagina's

Verfijnen

Verfijnen met facetten