Ondersteunde projecten door RVO | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ondersteunde projecten door RVO

Meer artikelen

Bekijk welke projecten een financiële of ondersteunende bijdrage (deels) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben gekregen.

Stel uw eigen projectoverzicht samen door de resultaten te verfijnen op subsidies en financiering, sector, jaar, land en/of provincie. Of geef in het vrije zoekveld een eigen zoekopdracht. Bekijk de resulaten via de lijstweergave of de kaartweergave.

Projecten die wij uitvoeren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking vindt u in onze Project Database.

Ook is er voor u een XML-bestand met open data beschikbaar.
Let op dit bestand is 80 MB.

 • - Pilotproject Hangcultuur Voordelta

  Subsidieregeling Duurzame Visserij en Aquacultuur

  In het kader van het Mosselconvenant is afgesproken om in de periode 2022-2024 een aanvang te maken met het onderzoeken van de mogelijkheden van de kweek van mosselhangcultuur in...

  Visserij 2021
 • - Polder Wassenaar

  Subsidieregeling Duurzame Visserij en Aquacultuur

  Door stijging van de zeespiegel, bodemdaling en steeds drogere zomers is veel landbouwgrond aan de kust aan het verzilten. Huidige teelten zijn niet bestand tegen zout of brak...

  Visserij 2021
 • - Opticow & OptiLand 2021

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Met het project OptiCow...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2021
 • - Think Big 2021

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  De initiatiefnemers zijn van plan om op hun bedrijf een nieuwe experimentele Wroetstal voor speenbiggen te realiseren. In de nieuwe stal worden emissies bij de bron wordt...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2021
 • - Geiten zonder gassen

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  In dit project worden de geiten gehouden op een geperforeerde houten vloer met ca. 30% mestdoorlaat. De feces en urine vallen daar doorheen en worden met de daaronder aangebrachte...

  Melkveehouderij, Intensieve veehouderij, Schapen en geiten 2020

Pagina's

Verfijnen

Verfijnen met facetten