Ondersteunde projecten door RVO | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ondersteunde projecten door RVO

Meer artikelen

Bekijk welke projecten een financiële of ondersteunende bijdrage (deels) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben gekregen.

Stel uw eigen projectoverzicht samen door de resultaten te verfijnen op subsidies en financiering, sector, jaar, land en/of provincie. Of geef in het vrije zoekveld een eigen zoekopdracht. Bekijk de resulaten via de lijstweergave of de kaartweergave.

Projecten die wij uitvoeren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking vindt u in onze Project Database.

Ook is er voor u een XML-bestand met open data beschikbaar.

 • - Blije Geit stalsysteem

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Geitenbelang is al vele jaren koploper op het gebied van dierwelzijn in de melkgeitenhouderij en automatisering. Geitenbelang wil een diervriendelijk, arbeidsvriendelijk en...

  Melkveehouderij, Intensieve veehouderij, Schapen en geiten 2021
 • - HWF vloer voor melkgeiten

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  De geitenhouderijsector is in Nederland relatief klein van omvang. Ook geitenhouderijbedrijven willen hun bedrijfsvoering verduurzamen als bijdrage in het verlagen van de...

  Melkveehouderij, Intensieve veehouderij, Schapen en geiten 2021
 • - Cool Calf Housing

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Stalsysteem Cool Calf Housing maakt gebruik van een verbrede spouwmuur met een warmtewisselaar. Hierdoor kan de lucht in de zomer gekoeld worden en in de winter bijverwarmd. Dit...

  Agro en visserij, Veeteelt 2021
 • - Profijtstal Bennenbroek

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Voor rosévleeskalveren zijn er geen brongerichte technieken voorhanden die integraal de emissies van ammoniak, methaan, geur en fijnstof aanpakken. Het mestgotensysteem DUOSEP (...

  Agro en visserij, Veeteelt 2021
 • - Broadening Future Veal Farming

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  In het project Broadening Future Veal Farming wordt het systeem Future Veal Farming van Kalvermesterij Huijben in een bestaande stal gebouwd. Bij de ontwikkeling van de plannen is...

  Agro en visserij, Veeteelt 2021
 • - Rosé in de schone lucht

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Met Rosé in de schone lucht ontwikkelt deze kalverhouder een stalsysteem met als hoofdmaatregel dagontmesting via directe scheiding van mest en urine. Het totale stalsysteem ...

  Agro en visserij, Veeteelt 2021
 • - Verder verduurzamen kaasboerderij Verweij

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Met het project Verder Verduurzamen Kaasboerderij Verweij wordt een aantal milieubesparende maatregelen gecombineerd, zodat het bedrijf richting volledig energie neutrale en...

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2021
 • - Haskerweide op nei duorsum buorkjen

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Met het project Haskerweide op nei duorsum buorkjen (Haskerweide op naar duurzame landbouw) gaat deze Friese melkveehouderij met dit innovatieproject een innovatief stal- en ...

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2021
 • - Drijvend oxidatieveld

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Ons project leidt tot een emissiereductie van NH 3 van tenminste 50% in het stalsysteem, maar naar verwachting voor 70%. De CH 4 emissiereductie uit de mest is minimaal 50%, maar...

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2021
 • - CowManager

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Door het project wordt een innovatief concept ontwikkeld en onderzocht dat emissies van methaan en ammoniak reduceert bij de bron. Verschillende technieken sturen de temperatuur...

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2021

Pagina's