Ondersteunde projecten door RVO | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ondersteunde projecten door RVO

Meer artikelen

Bekijk welke projecten een financiële of ondersteunende bijdrage (deels) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben gekregen.

Stel uw eigen projectoverzicht samen door de resultaten te verfijnen op subsidies en financiering, sector, jaar, land en/of provincie. Of geef in het vrije zoekveld een eigen zoekopdracht. Bekijk de resulaten via de lijstweergave of de kaartweergave.

Projecten die wij uitvoeren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking vindt u in onze Project Database.

Ook is er voor u een XML-bestand met open data beschikbaar.
Let op dit bestand is 80 MB.

 • - Drijvend oxidatieveld

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Ons project leidt tot een emissiereductie van NH 3 van tenminste 50% in het stalsysteem, maar naar verwachting voor 70%. De CH 4 emissiereductie uit de mest is minimaal 50%, maar...

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2021
 • - CowManager

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Door het project wordt een innovatief concept ontwikkeld en onderzocht dat emissies van methaan en ammoniak reduceert bij de bron. Verschillende technieken sturen de temperatuur...

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2021
 • - NIAGRA Van Hoof

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Integrale vermindering van de gasvormige emissies uit melkveestallen heeft hoge prioriteit en kan worden gerealiseerd door primaire scheiding bij de bron en versnelde afvoer van...

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2021
 • - Slim scheiden urine en feces met VX-concept

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Kringlooplandbouw begint bij een stal waarin de grondstoffen voor verder gebruik van mineralen (concentraat uit urine) en organische stof (vaste fractie) zo goed mogelijk worden...

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2021
 • - Combi scraper biggen, kraamzeugen en dragende zeugen

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  In dit project wordt een innovatief, brongericht stalsysteem ontwikkeld, gerealiseerd en bemeten, waarmee op een brongerichte manier het ontstaan er vervluchtigen van o.a. ammonia...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2021
 • - Welzijnsconcept brongerichte verduurzaming

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  In dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een welzijnsconcept met brongerichte aanpak. Het concept gaat uit van het natuurlijk gedrag van dieren en minimale emissies....

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2021
 • - Familiebedrijf zet stap naar zeugenhouderij van de toekomst

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Met dit project worden er niet alleen stappen gezet met betrekking tot de reductie aan de bron, maar ook in dierenwelzijn. in dit project wordt er een nieuwe kraamzeugenstal...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2021
 • - Split2: Pigs

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  In een bestaande welzijnsstal voor dragende zeugen wordt een mest afvoersysteem, (gebaseerd op een basisprincipe van een vlakke waterafstotende bodem onder de roosters, een...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2021
 • - Innovatiepark De Vlier

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Innovatiepark De Vlier is een innovatiecluster van 5 varkenshouderijbedrijven in het Primair Agrarisch Gebied in Deurne. De ondernemers werken samen aan een toekomstbestendige ...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2021

Pagina's