Ondersteunde projecten door RVO | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ondersteunde projecten door RVO

Meer artikelen

Bekijk welke projecten een financiële of ondersteunende bijdrage (deels) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben gekregen.

Stel uw eigen projectoverzicht samen door de resultaten te verfijnen op subsidies en financiering, sector, jaar, land en/of provincie. Of geef in het vrije zoekveld een eigen zoekopdracht. Bekijk de resulaten via de lijstweergave of de kaartweergave.

Projecten die wij uitvoeren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking vindt u in onze Project Database.

Ook is er voor u een XML-bestand met open data beschikbaar.
Let op dit bestand is 80 MB.

 • - Jovas DUOSEParatie Klepel++ Systeem

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Varkenshouderij gaat het innovatiesysteem toepassen in een bestaande kraamzeugenstal. Het innovatiesysteem ‘DUOSEP (K++)’ biedt een uitkomst voor een kraamzeugenstal en een ...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2021
 • - Jovas DUOSEParatie Klepel+ Systeem

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Varkenshouderij gaat het innovatiesysteem toepassen in een nieuwe biggenopfokstal. Het innovatiesysteem ‘DUOSEP (K+)’ biedt een uitkomst voor een biggen opfokstal met bronaanpak. ...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2021
 • - Opticow & OptiLand 2021

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Met het project OptiCow...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2021
 • - Think Big 2021

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  De initiatiefnemers zijn van plan om op hun bedrijf een nieuwe experimentele Wroetstal voor speenbiggen te realiseren. In de nieuwe stal worden emissies bij de bron wordt...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2021
 • - Geiten zonder gassen

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  In dit project worden de geiten gehouden op een geperforeerde houten vloer met ca. 30% mestdoorlaat. De feces en urine vallen daar doorheen en worden met de daaronder aangebrachte...

  Melkveehouderij, Intensieve veehouderij, Schapen en geiten 2020
 • - Integrale bronmaatregelen onder de roostervloer

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  In het project 'Integrale bronmaatregelen onder de roostervloer' wordt door een breed samenwerkingsverband subsidie aangevraagd voor de verdere ontwikkeling en het officieel meten...

  Agro en visserij, Veeteelt 2020
 • - Future veal farming

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  In dit project gaat kalvermesterij een geheel nieuw stalconcept ontwikkelen voor de blank vleeskalverenhouderijen. Bij de ontwikkeling van de plannen is rekening met alle aspecten...

  Agro en visserij, Veeteelt 2020
 • - Via pure scheiding naar kalvermest vol waarden

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Integrale vermindering van de gasvormige emissies uit vleeskalverstallen heeft hoge prioriteit en kan worden gerealiseerd door primaire scheiding bij de bron door een urine-...

  Agro en visserij, Veeteelt 2020
 • - Integraal duurzame kalverstal

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Integraal duurzame kalverstal met primaire mestscheiding, gescheiden afvoer van de fracties en een open roostervloer, plus een  vernevelinstallatie met emissieremmer. De toekomst...

  Agro en visserij, Veeteelt 2020
 • - Testen van een brongericht stalsysteem voor vleeskalveren

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Testen van een brongericht stalsysteem voor vleeskalveren dat is gebaseerd op het principe  van verdunnen van de mest. Vergaande reductie van emissies van ammoniak, geur, methaan...

  Agro en visserij, Veeteelt 2020

Pagina's