Ondersteunde projecten door RVO | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ondersteunde projecten door RVO

Meer artikelen

Bekijk welke projecten een financiële of ondersteunende bijdrage (deels) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben gekregen.

Stel uw eigen projectoverzicht samen door de resultaten te verfijnen op subsidies en financiering, sector, jaar, land en/of provincie. Of geef in het vrije zoekveld een eigen zoekopdracht. Bekijk de resulaten via de lijstweergave of de kaartweergave.

Projecten die wij uitvoeren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking vindt u in onze Project Database.

Ook is er voor u een XML-bestand met open data beschikbaar.
Let op dit bestand is 80 MB.

 • - Innovatieproject Van der Doelen

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Op het bedrijf van VOF Van der Doelen wordt een nieuwe vleeskalverstal gerealiseerd. In plaats van de vergunde luchtwasser, wordt de stal uitgevoerd met bronmaatregelen: een...

  Agro en visserij, Veeteelt 2020
 • - JOZ N-Kraker met roosters

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Met het JOZ CiFa N-Kraker systeem op roostervloeren is het mogelijk om 62% ammoniakemissie en 53% methaanemissie te reduceren bij de bron. We doen dit door de vloeren te spoelen...

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2020
 • - Natuurinclusieve kringloopstal te Idzega

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Biologisch melkveebedrijf Oevering te Idzega bouwt een natuurinclusieve kringloopstal. Klaas is veehouder en enthousiast weidevogelbeheerder binnen de Skriezekrite Idzega. De...

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2020
 • - Koeientuin 2.0 met biologische emissiereductie

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Het project is gebaseerd op het concept van de Koeientuin 2.0. Hierin wordt, voor het reduceren van de emissie van ammoniak, gebruik gemaakt van een innovatief vloersysteem...

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2020
 • - Zeraflex vloer

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Binnen dit project wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een emissie arme vloer te ontwikkelen die zowel de uitstoot van stikstof als methaan reduceert. Naar de...

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2020
 • - Dairy farming for the next generation

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Nooijens-Brans V.O.F. wil een toekomstbestendig en duurzaam melkveebedrijf realiseren waarbij veel aandacht is voor duurzaamheid, dierenwelzijn, diergezondheid en de omgeving....

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2020
 • - Emissiearm systeem rundveestal en verbetering comfort koeien

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een bestaand emissiearm systeem in de rundveestal. In de stal worden melkkoeien gehouden op een emissiearme vloer, waarbij de mest ...

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2020
 • - N-Kraker met dichte vloer

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Met het JOZ CiFa N-Kraker systeem op dichte vloeren is het mogelijk om 63% ammoniakemissie en 60% methaanemissie te reduceren bij de bron. We doen dit door de vloeren te spoelen...

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2020
 • - Duurzaam Den Eelder

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Melkveehouderij Den Eelder VOF gaat met het project Duurzaam Den Eelder een volgende stap zetten in de verduurzaming van de onderneming. Door een zeer innovatief stalsysteem te...

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2020
 • - AFX

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  In dit project staat de ontwikkeling van een innovatief stalsysteem centraal. Door de ontwikkeling van een emissiearme vloer wordt een directe scheiding tussen de urine en mest ...

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2020

Pagina's