Ondersteunde projecten door RVO | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ondersteunde projecten door RVO

Meer artikelen

Bekijk welke projecten een financiële of ondersteunende bijdrage (deels) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben gekregen.

Stel uw eigen projectoverzicht samen door de resultaten te verfijnen op subsidies en financiering, sector, jaar, land en/of provincie. Of geef in het vrije zoekveld een eigen zoekopdracht. Bekijk de resulaten via de lijstweergave of de kaartweergave.

Projecten die wij uitvoeren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking vindt u in onze Project Database.

Ook is er voor u een XML-bestand met open data beschikbaar.

 • - Blije Geit stalsysteem

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Geitenbelang is al vele jaren koploper op het gebied van dierwelzijn in de melkgeitenhouderij en automatisering. Geitenbelang wil een diervriendelijk, arbeidsvriendelijk en...

  Melkveehouderij, Intensieve veehouderij, Schapen en geiten 2021
 • - HWF vloer voor melkgeiten

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  De geitenhouderijsector is in Nederland relatief klein van omvang. Ook geitenhouderijbedrijven willen hun bedrijfsvoering verduurzamen als bijdrage in het verlagen van de...

  Melkveehouderij, Intensieve veehouderij, Schapen en geiten 2021
 • - Verder verduurzamen kaasboerderij Verweij

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Met het project Verder Verduurzamen Kaasboerderij Verweij wordt een aantal milieubesparende maatregelen gecombineerd, zodat het bedrijf richting volledig energie neutrale en...

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2021
 • - Haskerweide op nei duorsum buorkjen

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Met het project Haskerweide op nei duorsum buorkjen (Haskerweide op naar duurzame landbouw) gaat deze Friese melkveehouderij met dit innovatieproject een innovatief stal- en ...

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2021
 • - Drijvend oxidatieveld

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Ons project leidt tot een emissiereductie van NH 3 van tenminste 50% in het stalsysteem, maar naar verwachting voor 70%. De CH 4 emissiereductie uit de mest is minimaal 50%, maar...

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2021
 • - CowManager

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Door het project wordt een innovatief concept ontwikkeld en onderzocht dat emissies van methaan en ammoniak reduceert bij de bron. Verschillende technieken sturen de temperatuur...

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2021
 • - NIAGRA Van Hoof

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Integrale vermindering van de gasvormige emissies uit melkveestallen heeft hoge prioriteit en kan worden gerealiseerd door primaire scheiding bij de bron en versnelde afvoer van...

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2021
 • - Slim scheiden urine en feces met VX-concept

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Kringlooplandbouw begint bij een stal waarin de grondstoffen voor verder gebruik van mineralen (concentraat uit urine) en organische stof (vaste fractie) zo goed mogelijk worden...

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2021
 • - Geiten zonder gassen

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  In dit project worden de geiten gehouden op een geperforeerde houten vloer met ca. 30% mestdoorlaat. De feces en urine vallen daar doorheen en worden met de daaronder aangebrachte...

  Melkveehouderij, Intensieve veehouderij, Schapen en geiten 2020
 • - JOZ N-Kraker met roosters

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Met het JOZ CiFa N-Kraker systeem op roostervloeren is het mogelijk om 62% ammoniakemissie en 53% methaanemissie te reduceren bij de bron. We doen dit door de vloeren te spoelen...

  Agro en visserij, Melkveehouderij 2020

Pagina's