Ondersteunde projecten door RVO | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ondersteunde projecten door RVO

Meer artikelen

Bekijk welke projecten een financiële of ondersteunende bijdrage (deels) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben gekregen.

Stel uw eigen projectoverzicht samen door de resultaten te verfijnen op subsidies en financiering, sector, jaar, land en/of provincie. Of geef in het vrije zoekveld een eigen zoekopdracht. Bekijk de resulaten via de lijstweergave of de kaartweergave.

Projecten die wij uitvoeren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking vindt u in onze Project Database.

Ook is er voor u een XML-bestand met open data beschikbaar.

 • - - Groene Groei

  Green deals

  Oprichting Green Deal Board, instellen Green Deal Prijs en website Ondernemend Groen. Tevens bevat de deal acties op thema's (o.a. energiebesparing gebouwde omgeving) en...

  2013
 • - - Duurzame Energie Centrale

  Green deals

  Onderzoek naar de mogelijkheden tot inkoop van duurzame energie door energiegrootgebruikersátegen concurrende prijzen.

  2013
 • - - Duurzame Creatieve Industrie

  Green deals

  Drie businessplancompetities in de sectoren architectuur, design en mode om ondernemerschap te stimuleren en bewustzijn te creëren ten aanzien van biodiversiteit en het behoud...

  2013
 • - - Elektrisch Rijden -

  Green deals

  Nederland op de kaart zetten als aantrekkelijk land voor elektrisch vervoer door als ambassadeur op te treden, de markt voor voertuigen en infrastructuur op gang te helpen en de...

  2013
 • - - Energiebesparing Afvalverwerking

  Green deals

  Bereiken van meer recycling en energiebesparing door 1. uitvoeren van een maatschappelijke kosten-baten analyse als opmaat naar het opstellen van een MJA, 2. realiseren van een...

  2013
 • - - Energieverduurzaming Glastuinbouw

  Green deals

  Samenwerkingsverband tussen een glastuinbouwonderneming en vijf Zeeuwse agrariërs. Het project beoogt de productie en het gebruik van groen gas, CO2 en water uit vergisting van...

  2013
 • - - De Groene Zaak

  Green deals

  Brede deal onder andere gericht op bevorderen duurzaam inkopen en het bezien van omstandigheden waarin koper en gebruiker niet dezelfde zijn.

  2013
 • - - De Meerlanden en SGN

  Green deals

  Afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden en Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland gaan restwarmte en CO2 leveren aan de glastuinbouw.

  2013

Pagina's

Verfijnen

Verfijnen met facetten