Toolbox Financieringsconstructies | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Toolbox Financieringsvoorbeelden

Gerealiseerde praktijkvoorbeelden van financieringsconstructies in binnen- en buitenland. U kunt hieronder uw selectie verfijnen.

 • Nationaal Warmtefonds

  Huiseigenaren die willen investeren in een energiezuiniger huis, kunnen een Energiebespaarlening afsluiten met een speciale rente bij het Nationaal Warmtefonds. Het fonds heeft een budget van € 1,1 miljard...

 • BNG Duurzaamheidsfonds

  Met een lening van het BNG Duurzaamheidsfonds kan een ondernemer, zakelijke initiatiefnemer of (sport)vereniging investeren in groene energie, de circulaire economie, mobiliteit, sport of een rijke...

 • Europese Structuur Fondsen / EFRO

  Ter ondersteuning van Europese afspraken zijn er diverse financieringsconstructies mogelijk via de Europese Structuurfondsen en/of andere kanalen gekoppeld aan de Structuurfondsen. Een aantal daarvan richt...

 • BIZ-fonds

  BIZ-fonds

  De Wet definitieve regeling van de Bedrijven Investeringszones (BIZ) stelt bedrijven in staat om samen te investeren in de openbare ruimte met als doel een schone en veilige, aantrekkelijke...

 • EU Investeringsfonds (EFSI)

  Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is een leningsinstrument voor risicodragende financiering van de Europese Investeringsbank (EIB) met als doel om door middel van gerichte...

 • Herstructureringsfonds

  Herstructureringsfondsen kunnen zich richten op specifieke thema’s, zoals kantoren of bedrijventerreinen, maar ook richten op bijvoorbeeld binnensteden.    Een herstructureringsfonds is een fonds van een...

 • Interreg EU Stedelijke Ontwikkeling 2

  Ter ondersteuning van Europese afspraken zijn er diverse financieringsconstructies mogelijk via de Europese Structuurfondsen en/of andere kanalen gekoppeld aan de Structuurfondsen. Een aantal daarvan richt...

 • Koopgarant

  Koopgarant is door corporaties en ontwikkelaars strategisch in te zetten in het voorraadbeheer op langere termijn. Vanwege de terugkoopgarantie is het mogelijk om de woningen ook in de toekomst voor...

 • Maatwerklening

  De Maatwerklening is een product van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) om een onhoudbare situatie op te lossen in de zwaarwegende gevallen waarbij een gewone lening of hypotheek niet in...

 • Stimuleringsregeling

  De stimuleringslening maakt een investering aan de eigen woning betaalbaar.WerkingDe stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is een financiële partner van gemeenten, andere...

Pagina's